Zysk w czasach zarazy – obligacje na walkę z pandemią

BGK: wyemitowano covidowe obligacje o wartości 8 mld 950 mln zł

Nastąpiła emisja obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o wartości 8 mld 950 mln zł – poinformował w piątek BGK

Bank wyjaśnił, że piątkowa emisja nastąpiła na podstawie listu emisyjnego z 23 kwietnia br. Wyemitowano 8.950.000 obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Termin wykupu to 27 kwietnia 2027 roku. Obligacje są zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa.

Bank wyjaśnił, że obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela nieposiadającymi formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Dodano, że cena emisyjna wyemitowanych obligacji – wraz z narosłymi odsetkami na dzień rozliczenia – wyniosła 998,38 PLN.

„Wykup obligacji następuje według wartości nominalnej w terminie wykupu. Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Gwarancja Skarbu Państwa stanowiąca zabezpieczenie obligacji obejmuje świadczenia pieniężne Emitenta polegające na wykupie obligacji oraz wypłacie należnych odsetek” – wskazano.

Jak czytamy w komunikacie, wartość zobowiązań zaciągniętych przez BGK na dzień 31 marca 2020 r. wynosi 112,3 mld zł.

„Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 27.04.2027 r. wynoszą 75,6 mld zł” – dodano.

Bank poinformował, że wyemitowane obligacje objęte są oceną ratingową agencji Fitch: Long-term local currency rating: 'A-’; National Long-term rating: 'AAA_pol_’.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczony jest dla sektora finansów publicznych. Jego pełną obsługę zapewnia BGK, w szczególności zarządza jego płynnością oraz pozyskuje finansowanie, głównie w formie emisji obligacji.

autor: Michał Boroń (PAP)