Szukaj

Regulamin korzystania z Portalu Exclusivemag.pl i Polityka Prywatności

Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych przez firmę Eleganckie Media w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

I. Postanowienia wstępne

 1. Usługodawca – firma Eleganckie Media z siedzibą w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców nr NIP-EU PL6762255517, nr REGON 120539157.
 2. Portal – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniana w sieci Internet pod adresem Exclusivemag.pl, stworzona i administrowana przez Usługodawcę, umożliwiająca korzystanie z Usług opisanych w dalszej części Regulaminu.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu.
 4. Regulamin – zbiór zasad określających sposób korzystania z Portalu, dostępny dla Użytkowników, z którym każdy z nich ma obowiązek się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z Portalu. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację Regulaminu i konieczność jego przestrzegania. W sprawach nieuregulowanych przez Regulamin mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a ewentualne spory są rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.
 5. Partner – podmiot zewnętrzny, którego treści mogą być udostępniane za pośrednictwem Portalu na podstawie odrębnych umów.
 6. Treść – teksty, zdjęcia, grafiki, filmy video oraz nagrania audio udostępniane w Portalu, będące dziełem indywidualnej twórczości Usługodawcy oraz zamawiane i dostarczane przez jego Partnerów na podstawie odrębnych umów.

II. Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. PortalUdostępnianie informacji na zasadzie prawa prasowego, umożliwiający Użytkownikom zapoznanie z tekstami, obrazami, materiałami video i audio o zróżnicowanej tematyce, dostępnych na indywidualne żądanie użytkownika w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem sieci Internet. Po utracie aktualności treści mogą zostać zarchiwizowane, co oznacza, że nie są dostępne za pośrednictwem linków dostępnych w Portalu.
 2. NewsletterWysyłka okresowego Newslettera, będącego elektronicznym zbiorem wybranych Treści udostępnianych na Portalu oraz ekskluzywnych Treści dostępnych wyłącznie w ramach Newslettera, wysyłany za pośrednictwem poczty e-mail wyłącznie do Użytkowników, którzy zasubskrybowali za pomocą dostępnego w Portalu formularza i potwierdzili chęć otrzymania Newsletter’a.
 3. KomentowanieUsługi społecznościowe umożliwiające użytkownikom wymianę informacji, komentarzy i opinii oraz korzystania z informacji zamieszczonych przez innych Użytkowników za pośrednictwem pamięci infrastruktury technicznej Portalu.
 4. Sklep internetowy Sprzedaż produktów w sklepie internetowym – w szczególności czasopism oraz bonów i voucherów umożliwiających zakup produktów – dostępnych za pośrednictwem sklepu internetowego zintegrowanego z Portalem, dostępnego w szczególności pod adresami: Exclusivemag.pl/sklep i PakietyTargowe.pl.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne – Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca – posiadanie sprzętu elektronicznego (np. komputer PC, tablet, smartfon) wyposażonego w aktualny system operacyjny (np. Windows, Linux, iOS, Android) i przeglądarkę internetową umożliwiającą korzystanie z serwisów używających technologii HTML i PHP (np. Edge, Chromium, Safari, Firefox, Opera itp.) oraz połączenia z siecią Internet oraz ewentualnie inne oprogramowanie konieczne do korzystania z wybranych Usług. Korzystanie z niektórych usług może wymagać włączania w przeglądarce internetowej obsługi protokołu SSL, służącego bezpiecznej transmisji danych, obsługi JavaScript, Flash oraz obsługi plików cookies.
 2. Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym – Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczelności treści o charakterze obraźliwym, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a także naruszającymi dobra innych osób. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za dostarczone przez siebie treści oraz za ewentualne szkody powstałe w ich wyniku.
 3. Komentowanie – Portal umożliwia dodawanie komentarzy pod wybranymi Treściami w nim udostępnianymi, przy pomocy specjalnego formularza. Z racji tematyki Portalu, która ma charakter medium opinii, a nie bieżącego źródła informacji oraz nierównomiernego tempa udostępniania Treści, komentarze podlegają moderacji i nie są dodawane na bieżąco, dlatego czas od momentu dodania komentarza przez Użytkownika do jego publikacji może być znacznie wydłużony, włącznie z nieudostępnieniem komentarza, jeśli wcześniej tematyka Treści, której on dotyczy utraci aktualność i Treść zostanie zarchiwizowana. Komentarze zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne (Ustawa o języku Polskim), naruszające prawa autorskie, naruszające dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującymi przepisami lub reklamowe, zawierające product placement lub stanowiące spam nie będą dodawane. W wymienionych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania dodanych komentarzy. W przypadku zauważenia komentarzy niezgodnych z Regulamin należy je zgłaszać na adres: redakcja@exclusivemag.pl
 4. Ochrona praw autorskich – Treści dostępne na Portalu – teksty, zdjęcia, grafiki, filmy video oraz nagrania audio, a także sposób ich udostępniania, na który składają się zarówno forma graficzna Portalu, loga, kolorystyka, jak i i sam dobór i forma organizacji są utworami chronionymi prawem autorskim i prawami pokrewnymi i stanowią własność Usługodawcy oraz Partnerów, przez których zostały dostarczone. Użytkownicy mogą z nich korzystać na zasadzie dozwolonego użytku. Jakiekolwiek ich używanie – w tym kopiowanie, modyfikowanie i dalsze udostępnianie – wykraczające w formie i zakresie poza prawo cytatu, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. To postanowienie nie dotyczy treści oznaczonych jako pochodzące z domeny publicznej, a w szczególności tzw. treści Creative Commons lub powszechnie dostępnych informacji prasowych pochodzących od Partnerów i przeznaczonych do darmowego rozpowszechniania na podstawie odrębnych Regulaminów.
 5. Rzetelność informacji – Usługodawca dokłada należytej staranności, aby zapewnić wysoką jakość i rzetelność udostępnianych Treści, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, zgodność z aktualnym stanem rzeczy i kompletność oraz nie gwarantuje ich przydatności dla Użytkownika, w szczególności do celów podejmowania decyzji gospodarczych lub inwestycyjnych. Treści oznaczone jako felietony lub recenzje mogą ponadto zawierać subiektywne opinie autorów i nie mogą być traktowane jako obiektywne źródło informacji.
 6. Korzystanie ze sklepu internetowego
  • Sposób zawarcia umowy sprzedaży – Użytkownik może zamówić produkty dostępne w sklepie internetowym pod adresem Exclusivemag.pl/sklep wybierając produkt dostępny w ofercie, a następnie podając dane rozliczeniowe konieczne do wystawienia faktury VAT: imię, nazwisko, NIP lub PESEL, adres e-mail oraz adres rozliczeniowy i adres dostawy. Podanie danych jest dobrowolne i konieczne do wykonania transakcji, a podane dane nie będą wykorzystywane w celach innych, jak wyłącznie rozliczenie transakcji i dostawa zamówionych towarów. Użytkownik dokonuje zamówienia za pośrednictwem koszyka dostępnego na stronie bez konieczności rejestracji. Użytkownik może zamówić towary dostępne w ofercie lub takie, które będą dostępne w przyszłości na zasadzie pre-orderu. Informacja o statusie dostępności produktu jest widoczna dla zamawiającego przed złożeniem zamówienia.
  • Dostawa – Usługodawca wysyła towary fizyczne (np. magazyny, książki) niezwłocznie po zaksięgowaniu należności lub w przypadku pre-orderu po upłynięciu wskazanego w opisie towaru terminu. Wysyłka następuje Pocztą Polską lub kurierem, zależnie od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika. Składanie zamówień i wysyłka jest możliwa na terenie całej Unii Europejski. Towary elektroniczne, takie jak bony lub vouchery, są wysyłane pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
  • Ceny i metody płatności – Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Ceny w sklepie są podawane w złotych polskich i w takiej walucie są rozliczne wszystkie transakcje. Wpłaty w innych walutach są przeliczane po kursie NBP zgodnym z datą księgowania. Płatność jest możliwa przelewem na konto bankowe Usługodawcy, którego numer zostaje przesłany Użytkownikowi po dokonaniu zamówienia lub on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24, który we własnym zakresie udostępnia wiele różnych metod płatności dostępnych na stronie tego operatora.
  • Prawo odstąpienia od umowy – Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy do 14 dni od momentu wejścia w posiadanie zamówionego towaru. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać na adres biuro@exclusivemag.pl oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy, podając numer zamówienia otrzymany e-mailem w momencie złożenia zamówienia. Należy też odesłać zamówiony towar na adres Eleganckie Media ul. Rakowicka 20A, 31-510 Kraków. Nie ma możliwości zwrotu bonów lub voucherów wartościowych, które zostały już wykorzystane. Zasady zwrotów i reklamacji produktów zakupionych u Partnerów Usługodawcy za bony lub vouchery określa odrębny Regulamin.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas określony.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje: w przypadku korzystania z Portalu (II. pkt. 1.) w momencie opuszczenia Portalu przez Użytkownika, w przypadku korzystania z Newslettera (II. pkt. 2.) w momencie wypisania się z Newslettera przez Użytkownika w sposób określony w Polityce Prywatności lub zakończenia jego wysyłania przez Usługodawcę, w pozostałych przypadkach w momencie finalizacji danej usługi, czyli zakończenia dodawania komentarza lub finalizacji zakupu w sklepie internetowym z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży w okresie 14 dni od dostarczenia towaru Użytkownikowi.

V. tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące Usług należy składać w formie elektronicznej na adres: redakcja@exclusivemag.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać wskazanie osoby zgłaszającej reklamację oraz opis przyczyny złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany Regulaminu są komunikowane Użytkownikom w formie informacji dostępnej na Portalu, a osobom zapisanym do Newslettera dodatkowo w formie wiadomości e-mail o zmianach Regulaminu. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w momencie ich zamieszczenia w Portalu. Po udostępnieniu nowego brzmienia Regulaminu Użytkownicy powinni niezwłocznie się z nim zapoznać, gdyż dalsze korzystanie z Portalu oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu.

  Kraków, dnia 2-go lutego 2020 r.

Polityka Prywatności

I. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę ich prywatności oraz danych osobowych. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu anonimowo, jednak do korzystania z Newslettera, komentowania Treści oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym konieczne jest podanie danych umożliwiających korzystanie z tych Usług. Ewentualne podanie danych jest dobrowolne. Dane są przechowywane z wykorzystaniem środków technicznych gwarantujących ich należytą ochronę.
 2. W ramach świadczonych Usług, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, dane Użytkowników są przetwarzane i przechowywane w formie zbiorczej i zabezpieczonej odpowiednimi technologiami, przez usługodawców umożliwiających działanie Portalu, to jest firmy telekomunikacyjne oraz świadczące usługi hostingowe, działające w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej w ramach odrębnych umów z Usługodawcą.
 3. Jakiekolwiek przekazanie danych Użytkowników osobom trzecim może mieć miejsce jedynie na podstawie ich wcześniejszej pisemnej zgody, lub w formie zagregowanych, anonimowych danych o całej populacji użytkowników Portalu (zbiorcze statystyki Portalu) partnerom handlowym Usługodawcy.
 4. Administratorem danych osobowych jest firma Eleganckie Media z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 20A. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem: biuro@exclusivemag.pl
 5. Użytkownicy mają prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia posiadanych przez Usługodawcę swoich danych w każdym czasie. W celu sprawdzenia, modyfikacji bądź usunięcia swoich danych Użytkownik, którego o którego dane chodzi, powinien przesłać e-mail na adres: biuro@exclusivemag.pl wskazując które dane i w jakim zakresie należy zmodyfikować lub usunąć. Usługodawca wprowadzi zmiany lub usunie dane niezwłocznie po odebraniu stosownego zgłoszenia od Użytkownika.

II. Polityka Cookies

 1. Portal korzysta z plików cookies w celu prawidłowego świadczenia Usług. Pliki cookies są tworzone i przechowywane na komputerze Użytkownika w celu usprawnienia działania Portalu. Akceptacja plików cookies jest konieczna do poprawnego działania Portalu. Portal korzysta z następujących plików cookies:
  • _utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej Portalu. Plik zawiera unikatowy numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikatowego i nowego użytkownika;

  • _utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty;

  • _utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do dotychczasowych odwiedzin;

  • _utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin, dzięki któremu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek;

  • holistic_session – ogólny plik odpowiedzialny za podtrzymywanie sesji;

  • holistic_locale – plik cookie odpowiedzialny za przetrzymywanie informacji dot. ustawień językowych strony;

  • reading_progress – plik cookie przechowujący informację o postępie czytania artykułów.

 2. Użytkownik może usunąć pliki cookies np. dokonując operacji czyszczenia historii przeglądarki. Portal zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z niego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika.
 3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej. Korzystanie z Portalu i brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację polityki cookies.

Kraków, dnia 2-go lutego 2020 r.