Przekaz pieniędzy pod wskazany adres

Odbieranie przekazów pieniężnych do tej pory kojarzyło się wyłącznie z koniecznością wizyty w najbliższej placówce agencyjnej firmy oferującej tego typu usługi. Wprowadzenie możliwości odbioru gotówki pod wskazanym adresem zrewolucjonizowało podejście do przekazów pieniężnych.

przelew z dostawa do domu 01

Przekazy pieniężne do tej pory można było odebrać wyłącznie w jednym (dowolnym) punkcie agencyjnym. Chociaż nie nastręczało to wielu problemów, możliwość odbioru gotówki pod wskazanym przez adresata lub nadawcę adresem jest dużo wygodniejsze.

Kto może zamówić usługę dostarczenia przekazu pod wskazany adres?

Z usługi można skorzystać albo w momencie nadania przekazu (może tego dokonać wyłącznie nadawca), albo po uzyskaniu informacji o możliwości odebrania gotówki (może tego dokonać zarówno nadawca, jak i odbiorca). Nadawca zgłasza taką chęć w punkcie agencyjnym lub za pośrednictwem operatora pocztowego (infolinia / specjalna strona www). Natomiast odbiorca musi skontaktować się bezpośrednio z operatorem pocztowym – dzwoniąc na infolinię lub wysyłając formularz online.

Jak zamówić usługę odbioru przekazu pieniężnego w domu?

Możliwość odbioru przekazu pieniężnego pod wskazanym adresem (np. domowym) to usługa wprowadzona przez jedną z największych firm oferujących przekazy pieniężne. Powstała przy współpracy z polskim operatorem pocztowym zajmującym się bezpośrednim doręczaniem gotówki pod wskazany adres.

By przekazy pieniężne dotarły bezpośrednio do domu (lub innego miejsca wskazanego przez odbiorcę / nadawcę), należy skontaktować się z operatorem pocztowym (za pośrednictwem infolinii lub poprzez stronę internetową). Następnie należy podać takie dane jak: numer kontrolny przekazu MTCN, dane nadawcy oraz odbiorcy, kwotę przekazu pieniężnego, kraj nadania. W ciągu 24 godzin powinien skontaktować się z odbiorcą lokalny punkt operatora w celu ustalenia dogodnego terminu doręczenia przekazu.

Doręczenie przekazu pod wskazany adres – czy warto?

Odbierając przekazy pieniężne, adresat wcale nie jest zobligowany do zamówienia usługi doręczenia gotówki bezpośrednio pod wskazany adres. Warto jednak rozważyć takie rozwiązanie, ponieważ wiąże się z wieloma zaletami:

  • usługa jest całkowicie bezpłatna,
  • istnieje możliwość odbioru gotówki w dowolnym miejscu,
  • brak konieczności wychodzenia z domu,
  • możliwość zamówienia usługi w dowolnym momencie,
  • możliwość zmiany pierwotnego terminu doręczenia przekazu.

Usługa dostarczenia przekazu pieniężnego pod wskazany adres wiąże się więc z szeregiem udogodnień.

Odbiór przekazu wyłącznie przez adresata

Tak samo jak w przypadku odbioru przekazu pieniężnego w placówce agencyjnej, tak i w przypadku doręczenia bezpośrednio pod konkretny adres, gotówkę może odebrać wyłącznie adresat. Nie ma więc możliwości, aby pieniądze otrzymała osoba trzecia – nawet, jeśli jest najbliższym członkiem rodziny. Doręczyciel ma obowiązek zweryfikować tożsamość odbiorcy, zaś adresat zobligowany jest do okazania dokumentu z danymi. Należy przy tym podać informacje związane z numerem kontrolnym MTCN, krajem nadania przekazu czy kwotą. Tylko wtedy, gdy weryfikacja przebiegnie pomyślnie, doręczyciel może przekazać pieniądze.

Tekst: autor zewnętrzny, fot. Dreamstime.com