Odświeżamy przestrzeń

To niesamowite jak z pokracznych bloków można uczynić przestrzeń dla sztuki i zachęcić mieszkańców do spojrzenia w górę. Projekt Refresz to krakowska chorągiew Pospolitego Ruszenia – akcji która narodziła się we Wrocławiu w 2011 a jej głównym autorem jest muzyk L.U.C. Głównym celem akcji jest oczyszczenie i uspójnienie wizualno-estetycznego wyglądu Krakowa poprzez wprowadzenie sztuki i designu na elewację bloków. Poprzez wprowadzanie estetyki na ulice oraz stymulowanie i uświadamianie społeczeństwa, inicjatorzy akcji chcą poprawić krajobraz miast i motywować do indywidualnych mikro-przedsięwzięć poprawiających wygląd oszpeconych tandetną kolorystyką zabudowań.

 

 

 

Zdjęcia: Pospolite Ruszenie, Wrocław.