Szukaj

Nowa platforma dla twórców sprzyjającą godziwym wynagrodzeniom

Xsolla ogłasza nową platformę dla twórców – Story3 – sprzyjającą godziwym wynagrodzeniom, zawieraniu transakcji bezpośrednio z konsumentami i jeszcze większej kreatywności

Xsolla, firma prowadząca działalność w obszarze gier wideo, przedstawia Story3, przedsięwzięcie mające pomóc twórcom pokonywać ograniczenia stojące na drodze do osiągnięcia wyjątkowej narracji. Platforma zapewnia przestrzeń pozwalającą twórcom na bezpośrednią interakcję z odbiorcami oraz uzyskanie sprawiedliwej części dochodów za wykonaną pracę

„Obecnie twórcy borykają się z problemem niewystarczającego wynagrodzenia, co prowadzi do niestabilności dochodów i niepewnych losów kariery zawodowej – powiedział Shurick Agapitov, założyciel Xsolla i uznany autor książki pt. Once Upon Tomorrow. – Story3 stanowi naszą śmiałą odpowiedź na wszystkie te problemy, zapewniającą twórcom platformę umożliwiającą negocjowanie lepszych warunków i osiąganie stabilniejszych, bardziej przewidywalnych dochodów z wykonywanej pracy”.

W czasach spektakularnego rozkwitu treści cyfrowych różnice pod względem wynagrodzeń twórców dają się dostrzec coraz wyraźniej. Mając na celu rozwiązanie tego niezwykle istotnego problemu, Xsolla udostępnia Story3, starannie opracowaną platformę mającą zapewnić upodmiotowienie narratorów, dziennikarzy i scenarzystów, ułatwiając skuteczne pozyskiwanie dochodów przy jednoczesnym pogłębieniu więzi z odbiorcami swoich dzieł.

Właściwości Story3:

  • Bezpośrednia, pogłębiona komunikacja z odbiorcami dzieł: Story3 umożliwia twórcom bezpośrednie nawiązywanie kontaktu z publicznością, eliminując tradycyjnych pośredników na drodze dystrybucji.
  • Efektywny i łatwy w obsłudze proces generowania dochodów: wykorzystując specjalistyczną wiedzę firmy Xsolla na temat mikrotransakcji, Story3 upraszcza proces generowania dochodów przez twórców za pomocą tzw. zwrotów akcji (ang. twists). Każdy wybór użytkownika, będący swoistym zwrotem akcji, prowadzi w stronę rozwidlającej się ścieżki, tworząc wyjątkową, spersonalizowaną historię.
  • Uproszczone wypłaty: Story3 wprowadza efektywny system wypłat, gwarantujący twórcom terminowe i godziwe wynagrodzenia, zapewniając tym samym transparentne informacje na temat dochodów w czasie rzeczywistym.

„Obecna panorama cyfrowej narracji często pomija wartość twórców. Za pomocą Story3 firma Xsolla zamierza zmienić ten stan rzeczy – powiedział Chris Hewish, tymczasowy dyrektor generalny Xsolla. – Udostępniamy platformę, za pośrednictwem której twórcy mogą bezpośrednio komunikować się z odbiorcami i otrzymywać godziwe wynagrodzenie za swój wkład, co przyczyni się do zdrowszej i bardziej dynamicznej przyszłości cyfrowej narracji”.

W swojej wizjonerskiej książce „Once Upon Tomorrow” autor Shurick Agapitov analizuje transformacyjną moc narracji oraz rolę twórców w kształtowaniu przyszłości cyfrowych interakcji.

Przyszłość kreatywnej komunikacji można poznać dzięki Story3. Aby przystąpić do tworzenia własnych opowieści, warto odwiedzić stronę: story3.com.

Źródło: Business Wire