Szukaj

Zakończył się cykl webinarów PARP – Branżowe czwartki

Potrzeby kompetencyjne i wyzwania rynku pracy
Fot. Cottonbro, Pexels.com

Dobiegł końca cykl szesnastu webinarów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w których zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w ramach Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego. Podczas każdego spotkania zaproszeni do dyskusji eksperci rozmawiali na temat trendów i wyzwań dla pracodawców i sektora edukacji. Kompendium wiedzy – w postaci raportów, jak i nagrań ze spotkań – jest dostępne na platformie PARP

Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy w skali europejskiej monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy, realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński od 2009 r. W oparciu o te doświadczenia przeprowadzono badania w 17 branżach, w czasie których określono obecne i przyszłe potrzeby kompetencyjne, a także zidentyfikowano wyzwania stojące przed każdą z branż w wymiarze kompetencyjnym. 

Webinary organizowane w ramach „Branżowych czwartków” były okazją do zapoznania się z najnowszymi wynikami badań i wsłuchania się w głosy ekspertów z następujących branż:

 • budownictwo,
 • chemia,
 • finanse,
 • gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja,
 • handel,
 • IT,
 • komunikacja marketingowa,
 • moda i innowacyjne tekstylia,
 • motoryzacja i elektromobilność,
 • nowoczesne usługi biznesowe,
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
 • odzysk materiałowy surowców,
 • przemysł lotniczo-kosmiczny,
 • telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo,
 • żywność wysokiej jakości.


Spotkania w ramach „Branżowych czwartków” kierowane były przede wszystkim do: przedsiębiorców, przedstawicieli działów HR oraz działów szkoleń i rozwoju, organizacji przedsiębiorców, ekspertów, analityków branżowych, przedstawicieli administracji publicznej i instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli instytucji edukacyjnych.

„W trakcie cyklu webinariów zaprezentowaliśmy szczegółowo wyniki badań, które –  w postaci raportów i nagrań zarejestrowanych spotkań – są dostępne dla wszystkich na stronie PARP. Eksperci z poszczególnych dziedzin rozmawiali o potrzebach kompetencyjnych pracodawców, niedopasowaniu kompetencyjnym, o przyszłości branż, kształtowanej przez trendy i uwarunkowania bieżące, jak choćby sytuacja na Ukrainie. Wiedza ta z pewnością posłuży Sektorowym Radom ds. Kompetencji, przedsiębiorcom oraz środowisku edukacji” – powiedział Mikołaj Różycki, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W spotkaniach wzięło udział ponad 1500 słuchaczy, 150 ekspertów, zarówno przedsiębiorców i praktyków z rynku pracy, jak i przedstawicieli środowiska edukacji, w tym 25 uczelni i wiele szkół branżowych. Ważnym i cennym głosem w dyskusji był ten od przedstawicieli poszczególnych Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

„Badania BBKL będą prowadzone do końca 2023 roku. Cykl >>Branżowych czwartków<< właściwie się nie kończy. Już jesienią będziemy chcieli zaprosić Państwa na webinary, na których podzielimy się wynikami ogólnopolskich badań Bilansu Kapitału Ludzkiego. Porozmawiamy o sytuacji na rynku pracy, aktywności przedsiębiorstw i kondycji sektora szkoleniowo-rozwojowego. A w przyszłym roku powrócimy do spotkań branżowych, na których będziemy się dzielić wynikami II edycji badań, które już rozpoczęliśmy” – podsumowuje Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Projekty BKL, BBKL i BBKL II współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Wszystkie raporty i nagrania ze spotkań „Branżowe czwartki” są dostępne na stronie PARP.

Źródło: PARP