Wyzwania dla outsourcingu w Krakowie – 1

W jakim kierunku zmierza branża outsourcingowa w Krakowie? Jeśli chodzi o rynek pracy w naszym mieście, to w porównaniu do sytuacji sprzed 2004 roku pozycja absolwentów jest zdecydowanie lepsza. Z drugiej strony powszechnie wiadomo, że głównym atutem regionu pozostają niskie koszty pracy. Jedyną silną stroną, która może z czasem zwiększać swoją rolę jest poziom edukacji. Spróbujmy więc zastanowić jak rozwijać naszą ofertę, aby nie ulec szybko rozwijającej się konkurencji.

Pozytywną zmianą, którą już możemy obserwować, jest przenoszenie do Krakowa zaawansowanych usług. Dają one pracownikom szansę rozwoju zawodowego. Ogranicza to rotację personelu i zmniejsza koszty rekrutacji. Z drugiej strony ten trend jest nie do końca korzystny z punktu widzenia lokalnych centrów outsourcingowych. Jednostki zajmujące się optymalizacją czy opracowaniem nowych rozwiązań generują koszty, podczas kiedy bieżąca obsługa klientów przynosi bezpośrednie korzyści. Wszystko jest jednak kwestią skali i odpowiedniego marketingu wewnątrz struktur firmy. Dla pracodawców rozwijanie bardziej zaawansowanych usług w Krakowie, będzie lepszym wykorzystaniem posiadanego kapitału ludzkiego. Natomiast dla pracowników byłaby to szansa na lepsze zarobki, awanse, a przede wszystkim twórczą pracę i lepszą pozycję w strukturze firmy.

Kolejną szansą rozwoju byłoby pozyskiwanie klientów z rynku krajowego lub środkowoeuropejskiego. Outsourcing usług, zwłaszcza w dziedzinie technologi informatycznych, nie jest już u nas niczym nowym. Można więc liczyć na to, że udział klientów lokalnych będzie się zwiększał. Taki trend jest wysoce pożądany, ponieważ ścisła współpraca blisko zlokalizowanych firm daje szansę rozwoju klastra gospodarczego. Wiele się mówi o potrzebie tworzenia takich struktur, jednak tak jak to się dzieje ze wspieraniem przedsiębiorczości, nie można sztucznie spowodować wystąpienia tego zjawiska.

Warto także rozwijać wszelkie inicjatywy przedstawicieli branży outsourcingowej zmierzające do zacieśnienia współpracy między firmami. Na poziomie operacyjnym trwa ona od początku działalności. Można wręcz mówić o współpracy na poziomie poszczególnych pracowników przepływających wielokrotnie między centrami outsourcingowymi. Chodzi jednak także o współpracę w celu dalszego rozwoju rynku outsourcingowego w naszym regionie. Może to mieć formę długofalowego partnerstwa z uczelniami wyższymi, nastawionego nie tylko na bieżące potrzeby rekrutacyjne. Może także przejawiać się we wspólnych działaniach centrów outsourcingu z Krakowa zmierzających do pozyskania klientów z regionu. W tym wypadku znajomość lokalnych warunków byłaby niepodważalnym atutem. W końcu można próbować podejmować wspólne działania zmierzające do rozwoju infrastruktury biurowej o wyższym standardzie. Może to mieć wymiar czysto praktyczny, na przykład próba rozwiązania problemu niewystarczającej liczby miejsc parkingowych w nowo powstałych obiektach biurowych. Może też wpisywać się w szersze działania, takie jak choćby promocja i rozwój transportu publicznego.

Podsumowując, rynek usług dla biznesu i związany z nim rynek pracy dla absolwentów w Krakowie  jest już wysoko rozwinięty. Warto więc, aby nie tylko zajmował wysokie miejsca w rankingach, ale też aktywnie wpływał na całą branżę i wytyczał nowe standardy. Jednym z pierwszych kroków, aby to osiągnąć, może być prowadzenie odpowiednich badań rynku, nie tylko na poziomie pojedynczych firm, ale na poziomie regionalnym.

Foto: © Theodor38 | Dreamstime.com