Wolontariat pracowniczy w Polsce jest ciągle nowym zjawiskiem, ale z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Sprzyja temu wzrost zainteresowania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), a także jej elementem – społecznym zaangażowaniem biznesu (CCI).

Obejmuje on cały szereg działań na rzecz społeczności, z którą dana firma jest najbardziej związana i na którą wywiera bezpośredni wpływ. Jednym z takich działań jest wolontariat pracowniczy. Od tradycyjnego wolontariatu różni się przede wszystkim ramami organizacyjnymi i formalnymi. Jego forma i organizacja zależą w głównej mierze od pracodawcy i wewnętrznej polityki firmy.

Kolejny wyróżnik to korzyści, jakie dzięki wolontariatowi pracowniczemu mogą osiągnąć zarówno organizacje pozarządowe, jak i sektor biznesowy. „Wolontariat to nie tylko praca fizyczna. Liczy się przede wszystkim ofiarowanie swojego czasu i chęci. Pracownicy firm, które specjalizują się np. w prawie, księgowości, czy doradztwie biznesowym, mogą zaoferować swoje cenne doświadczenie i pomóc w realizacji projektów lub też przekazać swoją wiedzę pracownikom danej organizacji. Dzięki temu zyskują one dostęp do profesjonalnej wiedzy, systemów zarządzania i mogą usprawnić swoje działania” – wyjaśnia Katarzyna Walaszek, Kierownik Biura Młodych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Obustronne korzyści

W myśl idei CSR, korzyści z wolontariatu pracowniczego czerpie również sektor biznesowy. Zaangażowanie pracowników w projekty wolontariatu buduje ich lojalność wobec firmy – pozwala na udział w jej działaniach społecznych, współtworzyć je oraz identyfikować się z nimi, a tym samym z misją firmy. Jest to też pole do zdobywania nowych umiejętności, rozwijania zainteresowań i poszukiwania inspiracji. „Dana firma staje się partnerem, który pomaga nagłośnić dany problem społeczny, promować samą ideę wolontariatu oraz przełamywać stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych czy wykluczonych społecznie” – podkreśla Katarzyna Walaszek. Tym samym przedsiębiorstwa mogą budować lokalne partnerstwo z organizacjami pozarządowymi i dzięki temu wzmacniać swój wizerunek – zarówno wśród lokalnej społeczności, jak i samych pracowników.

Jak ułatwić zaangażowanie swoim pracownikom?

„Konieczne jest zaangażowanie i inicjatywa samej firmy, która zapewni pracownikom odpowiednie programy i możliwości uczestnictwa w wolontariacie pracowniczym” – mówi Maja Jaworska, Dyrektor Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Tych możliwości jest bardzo wiele. Maja Jaworska wyróżnia m.in.: konkursy grantowe i wspieranie pracowników funduszami na realizację wybranych przez nich projektów społecznych, ustalenie ram czasowych i ich zapisanie w dokumentach firmy, czy też stworzenie platformy komunikacji, gdzie pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy. „Liczy się również przemyślana strategia firmy, która zapewni spójność programów wolontariatu pracowniczego z jej misją” – dodaje Dyrektor Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Pomagając robimy to przede wszystkim dla samych siebie, bo dzięki temu czujemy się potrzebni. „Nasz wysiłek i trud przestaje się liczyć, kiedy pomyślimy o tym, że dzięki nam ktoś się uśmiechnie. Wierzę w to, że razem możemy wszystko” – podsumowuje Maja Jaworska.

Fundacja „Mimo Wszystko” została założona 26 września 2003 r. przez aktorkę Annę Dymną. „Nie planowałam, że założę fundację. Chciałam po prostu pomóc moim niepełnosprawnym intelektualnie przyjaciołom z Radwanowic, którzy – w wyniku nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – stracili prawo do korzystania z dofinansowywanych przez państwo warsztatów terapeutycznych. Dla wielu z tych osób warsztaty to była jedyna radość i sens życia. Tam czuły się potrzebne. Chciałam te warsztaty dla nich uratować. Był to normalny, ludzki odruch… – mówi Anna Dymna.

W ciągu 7 lat fundacja rozszerzyła swą działalność i udzieliła pomocy ponad 11 tysiącom osób z całej Polski. Obecnie prowadzi m.in. Warsztaty Terapii Artystycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, funduje stypendia, sprzęt i turnusy rehabilitacyjne, organizuje i współorganizuje imprezy integracyjne: Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko” i Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”.

Z wpłat 1% podatku fundacja wybudowała ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – „Dolinę Słońca” w podkrakowskich Radwanowicach – gdzie już jesienią zamieszka 200 podopiecznych. Kolejnym projektem fundacji jest budowa Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „Spotkajmy się” w nadmorskim Lubiatowie. Przeznaczony on będzie dla osób niepełnosprawnych, które z powodu trudnej sytuacji materialnej, nie mogą sobie pozwolić na wyjazd poza miejsce zamieszkania.

Marta Marczuk-Komiszke

Fot. © Fundacja Mimo Wszystko

POLECANE

kampania społeczna PAP