Własny biznes: jak sprawdzić, czy przyniesie dochód?

Mając dobry pomysł na biznes, można odnieść spektakularny sukces w danej branży działalności gospodarczej, zakładając rzecz jasna, że rzeczywiście sprawdzi się on w praktyce. Niestety, własny biznes nie zawsze będzie przynosił dochód, przynajmniej w pierwszym okresie jego realizacji. Jak sprawdzić, czy własna działalność gospodarcza stanie się dochodowa?

Własny biznes czy przyniesie dochod 01 fot VFS Digital Design CC

Dokładny biznesplan

Nie powinniśmy otwierać własnej firmy i rejestrować jej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Sądowym bez uprzedniego gruntownego przeanalizowania opłacalności swojego pomysłu biznesowego. W takim przypadku nawet na własne potrzeby opłaca się sporządzić profesjonalny biznesplan. W sieci nie brakuje wzorów biznesplanów prezentujących schematyczną konstrukcję takiego dokumentu. Opisując punkt po punkcie swój pomysł na biznes, można go rozłożyć na czynniki pierwsze, nabierając do niego pewnego dystansu. Tylko w ten sposób będzie można go ocenić w sposób obiektywny. Najlepiej, aby pomysł na biznes został oceniony również przez osoby zupełnie postronne, które bez subiektywnych odczuć powiedzą, czy ma on szanse na sukces, czy też nie – oczywiście w ich mniemaniu.

Bardzo ważnym elementem biznesplanu przedsięwzięcia biznesowego jest analiza konkurencji, analiza szans i zagrożeń oraz plan finansowy. Ten ostatni musi być napisany w trzech wariantach – optymistycznym, pesymistycznym i najbardziej prawdopodobnym. Na jego podstawie będzie można określić, czy własny biznes przyniesie dochód, czy też będzie trzeba do niego dokładać z własnej kieszeni. W wielu przypadkach przynajmniej w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej, biznes nie przynosi profitów finansowych, a wręcz generuje straty. W dłuższej perspektywie przedsiębiorca może jednak zacząć zarabiać, o ile przetrwa ten najtrudniejszy, wstępny okres prowadzenia działalności gospodarczej.

Efektywnie działające przedsiębiorstwo

Aby sprawdzić, czy własny biznes będzie w niedalekiej przyszłości przynosić dochody, warto przeanalizować bieżące i przeszłe przepływy finansowe firmy. Jeśli kapitał przedsiębiorstwa jest rentowny, czyli zysk wygenerowany z kapitału jest zadowalający, biznes zarabia i generuje nadwyżkę finansową, którą można spożytkować na rozwój firmy, w kolejne inwestycje albo też zaoszczędzić w sposób najbardziej efektywny – deponując je na lokacie bankowej. Aby wybrać najkorzystniejszą obecnie na rynku lokatę najlepiej sięgnąć po ranking lokat ( http://www.ideabank.pl/klienci-indywidualni-lokaty) i wówczas wybrać taki depozyt, który terminem i zaoferowanym opodatkowaniem, czy typem kapitalizacji odpowiada klientowi banku.

Tekst: autor zewnętrzny, Fot.: VFS Digital Design CC