Różnorodność w centrach finansowo-księgowych

Wydaje się, że praca w centrach usług wspólnych szybko się nudzi. Rutyna i powtarzalność wykonywanych zadań może szybko zniechęcić

Tego, że wcale tak być nie musi, próbuje dowieść międzynarodowa korporacja State Street, która od niedawna działa także w Krakowie. Można się było o tym przekonać 19 listopada podczas Dni Otwartych firmy

Ta amerykańska korporacja finansowa jest wiodącym dostawcą usług finansowych dla inwestorów instytucjonalnych. State Street działa w 27 krajach, zatrudniając prawie 30 tysięcy pracowników. Utrzymanie kontroli nad tak rozbudowaną siecią powiązań zapewnia m. in. specjalny system rozliczeń międzygrupowych, dzięki któremu jest jasne, ile dana spółka jest winna innej. Od jakiegoś czasu na mapie placówek State Street znajduje się także Polska, gdzie firma prężnie się rozwija. Pierwsze biuro State Street w Krakowie zostało otwarte w 2007 roku. Obecnie krakowski oddział zatrudnia ponad tysiąc osób w ramach księgowości funduszy, jak również w dziale finansowych usług wspólnych – Division of Finance.
W ramach Division of Finance najstarsza grupa francuska niedawno obchodziła swoje pierwsze urodziny. Obecnie w całej dywizji pracuje ok. 50 osób. W przyszłości ma być ich znacznie więcej.

Właściwy management kluczem do sukcesu

Pracownicy firmy pytani o zalety swojej pracy zgodnie wymieniają: dobra atmosfera, młody, rozwijający się zespół oraz różnorodność wykonywanych zadań. „Ciekawa praca, dobra atmosfera w firmie i bardzo sensowne podejście managementu do organizacji – to najważniejsze wyróżniki, które dają mi satysfakcję z wykonywanej pracy” – precyzuje Irena Wiśniowska, Senior Accountant w Dziale GL Accounting. „Wcześniej pracowałam dla kilku polskich spółek oraz w outsourcingu, i na podstawie mojego doświadczenia mogę śmiało przyznać, że najbardziej podoba mi się w State Street” – dodaje Irena Wiśniowska.

„W State Street zajmuję się analizą finansową, raportowaniem, a nie tylko samym księgowaniem. Nie jest to więc tylko wklepywanie danych do komputera, które miało miejsce w mojej wcześniejszej pracy. Tworzę coś od początku do końca i otrzymuję namacalny wynik mojego wysiłku” – podkreśla Andrzej Jaksan, Financial Analyst w Dziale FP&A.

Czymś, co wyróżnia State Street, są również dobre kontakty z lokacją, czyli osobami od których przejmuje się pracę. Zazwyczaj za granicę wysyła się tylko jedną osobę, która otrzymuje zadania dla kilkudziesięciu innych osób. W State Street każdy sam jedzie przejąć swoje obowiązki. Tym samym jest okazja, by poznać ludzi, procesy i zachowania, które potem można stosować po powrocie do macierzystej spółki. W krakowskim oddziale firmy osoby, które nigdy nie wyjechały za granicę stanowią mniejszość. Ponadto w State Street funkcjonuje rozbudowany system migracji wewnętrznej, umożliwiający zmianę miejsca pracy na inny kraj, w którym znajduje się oddział firmy.

Open Day, czyli poznajmy się

19 listopada firma zorganizowała w Krakowie Dzień Otwarty, skierowany głównie do wszystkich będących na etapie poszukiwania nowego miejsca pracy. „Stoliki kawowe” umożliwiały luźną rozmowę z pracownikami i tym samym zdobycie informacji z pierwszej ręki o działalności firmy. Była też możliwość zostawienia swojego CV, a nawet przeprowadzenia wstępnej rozmowy rekrutacyjnej. Idealny profil kandydata? Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w księgowości lub finansach, biegła znajomość języka angielskiego, a najlepiej również drugiego języka obcego (francuskiego, włoskiego lub niemieckiego).

Open Day był doskonałą okazją do rozmowy i zapoznania się z pracą w Księgowości, FP&A, Reportingu, a także zdobycia informacji o samym State Street w Krakowie oraz konkretnie o Division of Finance. Organizatorzy eventu nie tylko chcieli propagować wiedzę o firmie, ale także obalić pewien stereotyp: State Street to oprócz funduszy inwestycyjnych także finanse wewnętrzne.

Jak podkreśla Marta Waligórska z działu rekrutacji: „State Street w Polsce jest kluczowym elementem naszej działalności w Europie, stąd zauważalny rozwój naszych biur w roku 2011 i następnych latach. Polski oddział State Street oferuje ciekawą i pełną wyzwań prace w profesjonalnym, międzynarodowym środowisku. State Street znacznie wyróżnia się na tle innych firm w Małopolsce pod względem perspektyw kariery zawodowej oferując bardzo bogaty wachlarz treningów oraz programów, które umożliwiają zdobycie kompleksowej ekspertyzy. Wiemy jak rozwinąć twój potencjał – dołącz do nas!

Zaloguj się na www.statestreet.com/plcareers, gdzie znajdują się nasze aktualne ogłoszenia.”

Opinie pracowników:

Andrzej Jaksan – Financial Analyst, Dział FP&A (grupa Luxemburg)

Moje stanowisko ściśle wiążę się ze współpracą z działem księgowości. Zajmuję się MIS (Managment Information System), czyli sprawdzaniem ksiąg rachunkowych, monitorowaniem poziomu kosztów, jaki jest księgowany oraz rezerw przewidywanych na potencjalne przyszłe koszty. Moim zadaniem jest przygotowywanie różnego rodzaju raportów – zarówno na podstawie danych aktualnych, jak i prognoz. Takie zestawienia przesyłane są do szefów działów, którzy zgłaszają ewentualne uwagi. Moja praca wiąże się też z pozyskiwaniem informacji nt. planowanego zatrudnienia, czy zakładanych materialnych kosztów, by móc przewidywać ewentualnie wyższe rezerwy. Zajmuję się również tworzeniem raportów wewnątrz grupy oraz analizą przychodów w podziale na klientów.
Czymś niestandardowym jest to, że pracuję dla klienta luksemburskiego. Pewnie nigdy nie wpadłbym na pomysł, żeby odwiedzić ten kraj, a tak – pojechałem tam na szkolenie. Mam świadomość tego, co robię i wiem, że to nie idzie w próżnię. Dlatego czuję się spełniony wykonując swoje obowiązki.

Irena Wiśniowska – Senior Accountant, Dział GL Accounting (grupa Irlandia)

Jestem odpowiedzialna za prowadzenie księgowości w kilku spółkach (tzw. small companies). Księguję dla nich niemal wszystko. Zapewnia mi to dużą różnorodność. Na początku okresu rozliczeniowego wykonuję rekoncyliację kont bilansowych. W połowie miesiąca zajmuję się analizą, zakładaniem i rozwiązywaniem rezerw oraz rozliczeniami międzyokresowymi. Następnie księguje banki i przygotowuję się do zamknięcia miesiąca. Koniec miesiąca to najgorętszy okres w mojej pracy. Lubię jednak wyzwania i ciągle pracuję nad coraz lepszą organizacją czasu pracy, więc zawsze udaje mi się zdążyć ze wszystkim. Ciekawa praca, dobra atmosfera w firmie i właściwe podejście managmentu do organizacji – to najważniejsze wyróżniki, które gwarantują mi satysfakcję z wykonywanej pracy. W State Street daleko mi do znudzenia.

Nawaf Aqlan – Senior Accountant, Regulatory Reporting (grupa Niemcy)

W State Street zajmuję się raportami FED dla kilku spółek niemieckich, włoskich i szwajcarskich. Zbieram informacje dotyczące transakcji walutowych i przedstawiam je na różne sposoby w zależności od kraju pochodzenia klienta. Są to raporty tygodniowe, miesięczne oraz kwartalne. Ich pierwsza weryfikacja następuje w Monachium, a w fazie końcowej są wysyłane do USA, gdzie następuje ich ostateczne zatwierdzenie.
W mojej pracy największą satysfakcję daje mi to, że zajmuję się analizą finansową i raportowaniem, a nie tylko samym księgowaniem.

Biuro State Street w Krakowie przy ul. Podgórskiej | fot. Teresa Świtkiewicz
Tekst: Paweł Kubik
Zdjęcia: Teresa Świtkiewicz