Szukaj

Rehabilitacja w uzdrowisku dla osób po Covid-19

Wykorzystajmy możliwości uzdrowisk w zakresie rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przebyli COVID-19 - apeluje Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
Park Zdrojowy w Nałęczowie - Fot. Arch. UM Nałęczów

W odpowiedzi na apel Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP skierowany do premiera, Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w związku z pojawieniem się nowej grupy pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia rozważa wdrożenie na szerszą skalę produktu rehabilitacji pocovidowej i aktualnie analizuje możliwość prowadzenia w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego rehabilitacji leczniczej dla chorych, którzy przeszli koronawirusa

Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1246), program realizuje tylko jeden ośrodek w kraju – SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach. W związku z uruchomieniem ww. programu pilotażowego, Ministerstwo Zdrowia podjęło prace związane z analizą dostępności oraz efektywności przedmiotowego programu. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia jednym z zasadniczych problemów utrudniających ocenę skuteczności programu – w kontekście rosnących potrzeb ozdrowieńców do ukierunkowanej rehabilitacji pulmonologicznej – jest zawężenie pilotażu do jednego ośrodka referencyjnego.

Uzdrowiska z nadzieją przyjęły informację, że Ministerstwo Zdrowia analizuje zasadność rozszerzenia pilotażu o dodatkowe jednostki spełniające przyjęte założenia formalne i merytoryczne, które dysponują potencjałem niezbędnym do prowadzenia rehabilitacji ukierunkowanej dla osób, które przebyły zachorowanie na COVID-19.

Jak wynika z informacji specjalistów pulmonologii, kardiologii i innych dziedzin medycyny pacjenci, którzy przebyli COVID-19 bardzo powoli wracają do zdrowia, często zmagają się licznymi powikłaniami tej choroby i wymagają dalszej opieki medycznej. Dotychczasowa opieka nad pacjentami z COVID-19 obecnie koncentruje się na leczeniu ostrej fazy choroby, czyli przede wszystkim ratowaniu życia. Kolejnym, naturalnym etapem opieki powinno być zagwarantowanie rehabilitacji dla tych pacjentów, którzy ciężko przechodzili zakażenie i trzeba zadbać o ich powrót do zdrowia, dający możliwość powrotu do pracy. Program rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19 zdaniem medyków powinien być ukierunkowany na remisję choroby, poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego. Najodpowiedniejsze do przejścia takiej rekonwalescencji są nasze polskie uzdrowiska, w których zakłady lecznictwa uzdrowiskowego mają zakontraktowane umowy z NFZ, KRUS czy ZUS.

Deptak w Szczawnie Zdroju, Fot. Arch. UM w Szczawnie Zdroju

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP uważa, że polskie uzdrowiska dysponujące odpowiednim zapleczem leczniczym, bazą zabiegową, noclegową i gastronomiczną, a także wykwalifikowanym personelem i infrastrukturą uzdrowiskową są przygotowane, aby zapewnić pacjentom po przebytej chorobie COVID-19 usługi najwyższej jakości. Podkreślić należy, że zaproponowane rozwiązanie zagwarantuje pacjentowi rehabilitację na najwyższym poziomie, w dobrze przygotowanych i wyposażonych ośrodkach z wykwalifikowaną opieką medyczną, zakładom lecznictwa uzdrowiskowego stabilizację ekonomiczną, w trudnym pandemicznym i popandemicznym okresie, natomiast gminom uzdrowiskowym, mocno dotkniętym skutkami pandemii pozwoli na kontynuowanie działań wspierających rozwój uzdrowisk i ożywienie gospodarcze.

Niezwykle ważne jest, aby decyzje mające na celu organizację rehabilitacji leczniczej dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 były podjęte jak najszybciej. W obecnej sytuacji podjęcie niezwłocznych działań umożliwiających uruchomienie przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, w ramach zmodyfikowanych obecnych lub nowych kontraktów z NFZ lub ZUS, realizacji świadczeń dla osób, które przebyły zachorowanie na COVID-19 daje gwarancję na uzyskanie optymalnych korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron.

W uzupełnieniu przesłanego do premiera wniosku należy także rozważyć możliwość opracowania i wdrożenia rozwiązań prawnych umożliwiających korzystanie ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego osobom, które przebyły zachorowanie na COVID-19 oraz tym, które zdecydują się na szczepienie w ramach Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19.

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP