Przegląd najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami

Jednym z najważniejszych zadań, jakie mają do zrealizowania osoby odpowiadające za zarządzanie projektami jest wybór właściwej metodyki. Wybór taki nie tylko ułatwia podejmowanie kolejnych decyzji, ale również pozwala na zaplanowanie najbardziej efektywnych działań i unikanie problemów.

metCzym jest metodyka?

 

Mówiąc o metodyce musimy mieć na uwadze to, że mamy do czynienia z określeniem posiadającym przynajmniej kilka definicji. W tym przypadku mamy na myśli przede wszystkim ogół zasad, które sugerują nam, w jaki sposób powinna być wykonywana konkretna czynność. Istnieje przynajmniej kilka metodyk wartych zainteresowania, nie powinniśmy przy tym zapominać o tym, że trudno mówić w ich przypadku o propozycjach jednoznacznie dobrych albo złych. Wybór metodyki uzależniony jest od wielu czynników, wśród których na szczególne zainteresowanie zasługuje charakter i skala projektu, za zarządzanie którym odpowiadamy.

 

Metodyka Prince2
Prince2 to jedna z najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami znana też jako metodyka oparta na produktach. Jednym z jej największych atutów jest uniwersalność, może być bowiem stosowana w odniesieniu do projektów wszelkie rodzaju charakteryzujących się zróżnicowaną wielkością. Zasobami mogą być w jej przypadku nie tylko pieniądze, ale także ludzie i sprzęt, metodyka ta zakłada przy tym, że źródłem niepowodzeń mogą być nie tylko produkty (w tym brak rozróżnienia pomiędzy produktami i celami), ale również błędy popełniane podczas zarządzania bieżącego oraz strategicznego.

 

Information Technology Infrastructure Library
Metodyka ITIL znana też jako Information Technology Infrastructure Library najczęściej definiowana jest jako zbiór najlepszych praktyk, które można wykorzystać w zarządzaniu informatycznym wsparciem procesów biznesowych Jest to metodyka o ograniczonym zakresie działania, nie da się jednak ukryć tego, że ITIL pozwala na uporanie się z zagadnieniami, które, na początku dwudziestego pierwszego wieku, mają ogromne znaczenie dla każdego procesu. Metodyka ITIL narodziła się po to, aby pomagać w zarządzaniu infrastrukturą teleinformatyczną, z czasem jej zakres znacząco się jednak poszerzyć, a sam zbiór praktyk jest nie tylko systematycznie rozszerzany, ale i powszechnie akceptowany.

 

Metodyka AgilePM
Metodyka AgilePM znana jest wielu osobom jako zwinne zarządzanie projektami. Wykorzystują je przede wszystkim te środowiska pracujące nad realizacją projektu, którym zależy na zapewnienie sobie sprawności działania. Wykorzystywana jest między innymi przez informatyków oraz programistów, pozwala przy tym nie tylko na przestrzeganie standardów i przejrzystość, ale również na zwiększenie szybkości, z jaką realizowany jest projekt.

 

Więcej informacji na temat opisanych metodyk znaleźć można na stronach firmy organizującej m.in. szkolenia ITIL Foundation – INPROGRESS