Organizacje pozarządowe też raportują

Sektor biznesowy spotyka się z coraz większymi wymaganiami dotyczącymi raportowania swojej działalności. Przyczynia się do tego na pewno trwający kryzys ekonomiczny, ale także zmieniające się nastroje społeczne. Konsumenci wymagają od marek zaangażowania, transparentności działania i realizacji celów, które nie sprowadzają się tylko do zysków. Podobne oczekiwania odnoszą się do sektora pozarządowego. Co więcej, wymagania dotyczące uczciwości czy przejrzystości działań, są w tym wypadku znacznie wyższe.

Maja Jaworska, Dyrektor Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”:
Jako Fundacja bardzo często słyszymy pytanie, w jaki sposób wydatkowane są pieniądze przekazane przez darczyńców. Bardzo nas to cieszy. Społeczeństwo nie tylko ma prawo wiedzieć, jak organizacje pożytku publicznego (OPP) gospodarują powierzonymi środkami, ale powinno wręcz oczekiwać rzetelnych informacji na ten temat. Dlatego tak ważne jest, aby fundacje i stowarzyszenia z własnej inicjatywy regularnie przedstawiały sprawozdania ze swojej działalności. W ten sposób możemy budować nie tylko wzajemne zaufanie, ale także edukować naszych darczyńców na temat funkcjonowania OPP. Aby działać sprawnie i pomagać mądrze, musimy zatrudniać specjalistów, zakupić odpowiedni sprzęt lub zainwestować środki w działania informacyjne. Wszystkie te kroki podyktowane są jednak troską o jak najlepszy efekt naszej pracy. Nasza Fundacja publikuje informacje na temat wydatkowania środków w corocznych sprawozdaniach finansowych, a następnie umieszcza je na stronie internetowej. Chcielibyśmy zrobić jednak więcej. Prezes i założycielka naszej Fundacji – Anna Dymna – proponuje wprowadzenie tzw. Certyfikatu Czystości dla OPP. Byłby on znakiem i dowodem na to, że dana organizacja działa uczciwe, a jednocześnie skutecznie. Organizacje, które chcą rzetelnie raportować swoje działania, skazane są często na metodę prób i błędów. Naszym wspólnym zadaniem byłoby więc ustalenie kryteriów oceny i obszaru poddawanego kontroli.

Słowa „kontrola”, „kryteria” czy „ocena” mogą zniechęcać i kojarzyć się z dodatkową biurokracją. Ale tylko od nas zależy, jak podejdziemy do tematu. Zaufanie społeczeństwa możemy budować wyłącznie razem. Dlatego mam nadzieję, że uda nam się wspólnie realizować tę piękną ideę. Każda organizacja, które chce otrzymywać wpłaty pochodzące z odpisów podatkowych, ma obowiązek składania corocznego sprawozdania finansowego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Została podpisana również Deklaracja Etyczna Fundraisingu, która jest kolejnym ważnym krokiem do stworzenia Kodeksu Etyki Fundraisingu, a także kodeksu etycznego postępowania organizacji pozarządowych. Na koniec roku powinno się pojawić także polskie tłumaczenie wytycznych GRI dla OPP. Czego potrzebujemy jeszcze, aby zrealizować pomysł Certyfikatu Czystości? Zainteresowania ze strony innych OPP. Na pewno wyraźnego sygnału zarówno od społeczeństwa, jak i naszych partnerów biznesowych, że taka inicjatywa jest nie tylko potrzebna, ale spotka się z ich pełnym poparciem.

Fot. © Edyta_Pawlowska | Dreamstime.com