Matura międzynarodowa – czy warto ją mieć?

Dziś coraz więcej młodych ludzi o swojej przyszłości myśli nie w momencie zdawania matury, lecz znacznie wcześniej. Dowodem na to, może być chociażby wzrastająca liczba chętnych do zdawania międzynarodowej matury, zwanej także maturą IB. Program, stworzony przez International Baccalaureate Organization, ma dawać podobną wiedzę i umiejętności młodzieży na całym świecie. Zdanie matury IB to świetna przepustka na najlepsze światowe i polskie uczelnie.

Matura miedzynarodowa 01Co daje międzynarodowa matura?

Międzynarodowa matura stworzona zostały z myślą o ujednoliceniu programu nauczania i stworzenia porównywalnych standardów dla młodzieży z całego świata. Zdawana jest w przeszło 100 państwach. W Polsce egzamin IB prowadzą 32 placówki. Zdanie międzynarodowej matury znacznie upraszcza proces rekrutacji, zwłaszcza jeśli myślimy o studiach za granicą. Z polską maturą przygotować musielibyśmy się na serię egzaminów wstępnych, w przypadku międzynarodowej matury często jest to konkurs świadectw. Przychylnym okiem na maturę IB patrzą także potencjalni pracodawcy, ponieważ dowodzi ona samodzielności, pracowitości oraz dobrej znajomości języka angielskiego.

Jak mówi Anna Wierczyńska z oddziału Edun Korepetycje w Katowicach, zajmującego się prowadzeniem kursów przygotowujących do matury IB: „ Nasi kursanci to często bardzo ambitne osoby. Podjęcie decyzji o zdawaniu międzynarodowej matury w tak młodym wieku dowodzi dojrzałości i pomysłu na siebie. Te dzieciaki są niesamowite, mają pasje, wykraczające daleko poza to, czym interesują się ich rówieśnicy. Mam wrażenie, że osoby, które zdają maturę IB to faktycznie elita.”

Jak wygląda międzynarodowa matura?

Oprócz Edun i innych placówek prywatnych kursy przygotowujące do matury IB prowadzone są w 12 szkołach publicznych. Nauka trwa zazwyczaj 2 lata, wszystkie zajęcia prowadzone są po angielsku (wyjątkowo francusku lub hiszpańsku). W ramach kursów każdy uczeń musi się uczyć rodzimego języka, angielskiego oraz matematyki. Następne 3 przedmioty wybiera wedle własnych zainteresowań.

Po dwóch latach nauki przychodzi czas na egzaminy maturalne. Zaczynają się on zawsze na początku maja i trwają przez 3 tygodnie. Maturzysta musi zdać 6 egzaminów – z języka ojczystego, angielskiego, matematyki, przedmiotu humanistycznego, przedmiotu przyrodniczego oraz jednego, dowolnie wybranego. Ponieważ egzaminy zdawane są w różnych strefach czasowych, maturzystów obowiązuje 24-godzinna tajemnica na temat zadań egzaminacyjnych, by nie przekazał ich komuś, kto zdaje je później. Zalakowane arkusze egzaminacyjne rozsyłane są po całym świecie – sprawdzać może je równie dobrze ktoś z Afryki, jak i innego miasta w Polsce. Arkusze oceniane są wedle bardzo jasnych reguł, znanych wcześniej uczniom. Dzięki temu matura IB daje dużą porównywalność posiadanej wiedzy.

Matura IB – prosto na Oxford lub Cambridge

Podsumowując – międzynarodowa matura to nie tylko szansa, by dostać się na studia na najlepsze uniwersytety, ale także okazja poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach, a także bardzo ciekawe doświadczenie, które daje dużo większe możliwości na życiowym starcie w dorosłość.

Tekst: autor zewnętrzny, fot. audio-luci-store.it CC BY 2.0