Kryzys finansowy – kiedy warto ogłaszać upadłość konsumencką?

Zaciąganie kolejnych kredytów szybko powoduje utratę płynności kredytowej. Coraz ciaśniej zaciskana pętla kredytowa sprawia, że dłużnik nie jest w stanie spłacać w terminie wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Wszystko to powoduje, że staje się niewypłacalny. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to jeden ze sposobów na oddłużenie i odzyskanie kontroli nad własnym budżetem.

„Mam dług” – takie wyznanie nie przychodzi łatwo

Okazuje się, że Polacy wstydzą się swoich długów. Sprawia to, że jesteśmy w naprawdę dobrej kondycji finansowej, jeśli weźmiemy pod uwagę przeterminowane należności Niemców czy Holendrów. Polacy starają się spłacać zaciągnięte zobowiązania w terminie. Nie wszystkim to jednak wychodzi.

Kluczem do sukcesu jest przyznanie się do posiadania długu. „Mam dług i chcę się go pozbyć” – właśnie takie powinno być stanowisko każdego, kto uwikłał się w pętlę zadłużenia. Już sama świadomość i odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania jest pierwszym krokiem do sprawnego uwolnienia się od zaległych płatności. Kryzys finansowy może przecież dopaść każdego z nas.

Prawo upadłościowe

Upadłość konsumencką mogą ogłaszać podmioty prywatne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Prawo zakłada uznanie oddłużenia całości powstałych zaległości albo ich części. Wiele zależy bowiem od sytuacji finansowej dłużnika. W wielu przypadkach jest on w stanie spłacić część zobowiązań.

Cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest prosty. Chodzi o to, by spłacić wierzycieli i uwolnić się od długów. Dłużnik musi mieć jednak świadomość, że w tym celu będzie musiał pozbyć się posiadanego majątku – dochodzi do jego likwidacji na rzecz zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Co ciekawe, jest to postępowanie łączne. Oznacza to, że oddłużanie dotyczy każdego podmiotu, którego zaległość dotyczy (w tym banków, parabanków, firm).

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

To, że mam dług nie oznacza od razu, że trzeba ogłaszać upadłość konsumencką. Prywatne bankructwo jest ostatecznością. Wcześniej należy zawsze starać się spłacać dług w porozumieniu z wierzycielem. Okazuje się, że to windykacja polubowna daje najlepsze rezultaty.

Upadłość konsumencką powinni zgłaszać ci, których długi przewyższają wartość majątku. Ci, którym zaległe zobowiązania nie dają możliwości dysponowania budżetem, który wystarczałby na ich funkcjonowanie na odpowiednim poziomie. Dłużnicy powinni w tym celu złożyć właściwy wniosek. Koszt wszczęcia postępowania upadłościowego to jedynie 30 złotych.

O czym musi pamiętać dłużnik?

Każdy, kto zastanawia się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, musi wiedzieć, że bankructwo uwolni go od długów, ale wiążą się z tym pewne niedogodności. W skład masy upadłościowej, z której czerpane będą środki na spłatę zaległych zobowiązań, wchodzi między innymi miesięczne wynagrodzenie dłużnika. Taka sytuacja może spowodować brak środków, jakie niezbędne są do codziennego utrzymania.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej spowoduje również, że byłemu już dłużnikowi raczej ciężko będzie nawiązywać nowe współprace finansowe. Pewnie nie zaciągnie już kredytu gotówkowego, ponieważ dla instytucji bankowych stanie się całkowicie niewiarygodny.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *