Komunikatywny Pracodawca – 2 edycja

Już po raz drugi Magazyn Exclusive Info przeprowadził badanie dotyczące równowagi między pracą, a życiem prywatnym w pokoleniu Y. Wszystkim respondentom serdecznie dziękujemy za udział w tym niezależnym, prowadzonym przez nas społecznie badaniu. Obecnie pracujemy nad raportem, ale już teraz na podstawie wstępnej analizy Waszych odpowiedzi możemy powiedzieć coś ciekawego. Bogatsi o wnioski z pierwszej edycji badania wiemy już nie tylko jaka jest kondycja i marzenia pracownika z Pokolenia Y, ale też skąd one wynikają. Oto nasze pierwsze spostrzeżenia.

KP_logo_doc2Wszyscy chcą do góry

Jeśli chodzi o plany kariery to tutaj bez zaskoczeń, większość chce się rozwijać i jest głodna awansu, co wśród młodych pracowników normalne. Mimo typowej dla obecnych czasów chęci migracji do innego pracodawcy znaczna część ludzi myśli o awansie w strukturach firmy. To dobry znak dla pracodawców, zwłaszcza, że w pytaniach otwartych jasno wskazujecie, że pracodawcę ocenia się pod kątem jego przydatności do wybicia się na rynku pracy. Z czego zresztą pracodawcy skrzętnie korzystając oferując swój prestiż jako część pakietu korzyści dla pracownika.

Pytamy gdzie się da

Informacje o pracodawcy szukamy w wielu źródłach i informacje znajdowane online wcale nie dominują. To ważny sygnał dla pracodawców, którzy od jakiegoś czasu wyobrażają sobie, że cała rekrutacja przeniosła się do sieci. Rzeczywiście składanie ofert tak, ale w poznawaniu możliwości, rozumieniu co daje dana firma, nic nie zastępuje Wam targów i spotkań z pracodawcami oraz osobistych rozmów ze znajomymi, którzy już pracują.

Surowo oceniani i oceniający

Ponieważ wiele się wymaga od kandydatów do pracy, również kandydaci wymagają. Słabo wypada ocena osób prowadzących rekrutację. Niektóre osoby mają poczucie, że rekrutujący ich byli mniej kompetentni niż kandydat. Można by założyć, że to naturalna niechęć, do kogoś zadającego trudne pytania. Ale w połączeniu z równie niską oceną umiejętności interpersonalnych rekruterów jest to chyba jakiś sygnał ostrzegawczy. Równie źle kandydaci oceniają brak rzetelnej informacji o wynagrodzeniach. Większość osób uważa to za dużo większy problem niż poziom językowy i graficzny ogłoszeń o pracę. Pytani odbierają to jako brak szczerości potencjalnego pracodawcy.

Pracodawco bądź człowiekiem

Przy wyborze nowego pracodawcy decydujące znaczenie ma dobry klimat, pozytywna opinia wśród obecnych pracowników oraz luzu i samodzielność jaką daje pracodawca. Jasne jest więc, że pracownicy widzą deficyt tych cech i przykładają do nich dużą wagę. To ostateczne potwierdzenie, że autorytarny styl zarządzania odchodzi na dobre do lamusa.

Przedsiębiorca czy pracownik?

Z naszego ubiegłorocznego badania wynika iż przewaga pracowników nie tylko myśli o własnym biznesie, ale też podejmuje pewne mniej lub bardziej śmiałe próby jego założenia. Teraz pogłębiliśmy zrozumienie tego tematu i dowiedzieliśmy się, że mimo iż własna firma jest faktycznie marzeniem większości, to jednak ta większość realistycznie ocenia swoje szanse. Ludzie zdają sobie sprawę, że własny biznes to uciążliwa i niepewna droga. Oczekują więc, że pozwoli im się spróbować czegoś na własną rękę, ale nie będzie to wymagało całkowitej rezygnacji z bezpieczeństwa. W tej sytuacji programy niektórych pracodawców pozwalające oficjalnie poświęcać część czasu na własny projekt wydają się nowoczesnym i mądrym rozwiązaniem. Może za jakiś czas okażą się ważnym narzędziem budowania motywacji i podnoszenia kompetencji?

Dobra robota szefie!

Mimo się dowiedzieć, że zasadniczo dobrze oceniacie swoich bezpośrednich przełożonych. Wygląda na to, że średnia kadra menedżerska stara się na poważnie wcielać w życie zalecenia o poważnym traktowaniu swoich podwładnych i oni umieją to docenić. Równie pozytywnie oceniani są współpracownicy. Nie znaczy to, że nie widać wad i patologii. Chodzi raczej o to, że w tych wymagających i trudnych warunkach większość umie zachować się przyzwoicie.

To oczywiście tylko pierwsze wnioski na gorąco. Część z nich może zyska lepsze wyjaśnienie w szczegółowym raporcie. W każdym razie obraz Pokolenia Y pracującego w korporacji rysuje się co raz dokładniej i mimo wszystko jest to obraz w którym jest wiele dobrego i pozytywnego.

KP_banner3_468px60px