Szukaj

Już ponad miliard złotych zgromadzono w PPK

Ponad miliard złotych zgromadzili na rachunkach PKO TFI uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych
fot. Agnieszka Pastuszak - Maksim - Dreamstime.com RF-LL

Suma środków Pracowniczych Planów Kapitałowych zgromadzonych w PKO TFI podwoiła się zaledwie w ciągu pół roku. Blisko pół milionowi osób aktywnie oszczędzających na emeryturę w ramach programu udało się już odłożyć ponad miliard złotych na rachunkach prowadzonych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PKO TFI jest najbardziej aktywnym uczestnikiem rynku PPK od momentu uruchomienia programu w lipcu 2019 roku. Już w pierwszym etapie wdrażania programu – kiedy przystąpiły do niego firmy liczące powyżej 250 osób – spółka GK PKO Banku Polskiego osiągnęła pozycję lidera. Obecnie ma blisko 35-proc. udział w rynku aktywów PPK.

„Obecnie mamy blisko pół miliona uczestników programu, na których rachunki wpłynęły co najmniej pierwsze składki. Liczba takich rachunków w PKO TFI systematycznie wzrasta. Tylko w ciągu miesiąca odnotowaliśmy przyrost o ponad 25 tys.” – mówi prezes PKO TFI Piotr Żochowski.

Jak zaznaczył, proces wdrażania PPK potwierdza wcześniejsze prognozy, że program „stopniowo zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników i wzbudza coraz większe zaufanie”. „Przykład pracowników aktywnie w nim uczestniczących wpływa pozytywnie na inne osoby wahające się czy uczestniczyć w PPK” – podkreśla Żochowski.

Jego zdaniem na to, że PKO TFI zaufały duże i średnie firmy z sektora prywatnego, a także ważne instytucje sektora finansów publicznych, wpływ miało m.in. doświadczenie w zakresie wcześniejszego wdrażania i prowadzania bliźniaczych do PPK – Pracowniczych Planów Emerytalnych (PKO TFI prowadzi blisko 81,5 tys. tych rachunków). Wyprzedzając ustawowe terminy przystąpienia do programu, umowy na prowadzenie PPK podpisały już z PKO TFI: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy.

1 stycznia rozpoczął się ostatni etap wdrażania PPK, który obejmuje podmioty sektora publicznego oraz małe i mikrofirmy. Terminy zawarcia umów dla jednostek sektora publicznego są następujące: do 26 marca 2021 r. umowa o zarządzanie PPK oraz do 10 kwietnia 2021 r. umowa o prowadzenie PPK, dla pozostałych firm terminy zawarcia tych umów to odpowiednio: do 23 kwietnia 2021 r. oraz do 10 maja 2021 r.

PKO TFI zapewnia nowym uczestnikom programu kompleksowe wsparcie w kwestiach merytorycznych i technicznych. Każde przedsiębiorstwo uzyska możliwość korzystania z dedykowanego systemu obsługi zarówno w zakresie dokumentacji kadrowej, jak i indywidualnych kont pracowników.

Firmy mogą też liczyć na pomoc PKO TFI na każdym etapie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także obsługę uczestników online poprzez platformę transakcyjną i-fundusze.pl. Uczestnicy PPK korzystający z bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego w serwisie iPKO mogą też na bieżąco śledzić stan konta PPK prowadzonego w PKO TFI w ramach usługi „Moje aktywa”.

PKO TFI zapewnia też, że opłaty, które pobiera za zarządzanie PPK, są konkurencyjne na tle rynku. Informuje, że ich wysokość może się jeszcze znacząco obniżyć ze względu na przepisy Ustawy o PPK, które określają, do jakiego poziomu aktywów mogą być one pobierane, a w tym kontekście warto wziąć pod uwagę dotychczasowy udział PKO TFI w łącznej wartości aktywów wszystkich funduszy PPK w Polsce. Daje to uczestnikom PPK możliwość zebrania dodatkowego kapitału na emeryturę przy relatywnie niewielkich kosztach związanych z obsługą programu.

PPK to program długoterminowego oszczędzania oparty na składkach pracownika, pracodawcy i środkach ze Skarbu Państwa. Uczestnictwo w nim jest dobrowolne, a pieniądze zgromadzone na indywidualnych kontach mogą być dziedziczone.

Źródło: PAP MediaRoom