Łatwo jest krytykować swojego szefa, lecz czy możemy zrobić coś, by jego podejście uległo zmianie? Przeanalizowaliśmy sondaże dotyczące najczęściej wymienianych wad przełożonych. Na tej podstawie opracowaliśmy mapę cech, na które  powinien zwrócić uwagę każdy, kto chciałby zostać dobrym szefem.

Kluczową kwestią jest zdolność komunikacji z podwładnymi. Nieumiejętność słuchania czy przekazywania informacji zwrotnej na temat porażek i sukcesów członków zespołów to tylko niektóre zarzuty stawiane przełożonym przez współpracowników. Okazuje się, iż konstruktywna krytyka to dla podwładnych kluczowy element udanej współpracy. Ważna jest bowiem nie tylko zdolność dostrzegania i wynagradzania najlepszych pracowników, lecz także wskazywania na popełniane błędy i przekazywania informacji odnośnie możliwych sposobów ich korekty. Dbanie o zapewnienie kompetencji niezbędnych do wykonania zadań, to kolejna kwestia, na którą szefowie powinni zwracać szczególną uwagę. Może mieć to bowiem przełożenie nie tylko w postaci zwiększonej efektywności pracowników, lecz także wzrostu morale wśród członków zespołu, co wpływa pozytywnie na stosunek do wykonywanej pracy.

Ważne jest także, by szef potrafił zadbać o interesy nie tylko swoje, lecz także swoich współpracowników. Powinien być on zarówno przywódcą, jak i członkiem zespołu, którego spójność jest kluczowa dla udanej współpracy. Istotna jest także zdolność wspierania pracowników, nie tylko w chwilach triumfu, lecz także codziennej pracy. Bardzo ważna jest również umiejętność dostrzegania, iż odniesiony sukces, to zasługa całego zespołu, a nie jedynie lidera, a często, zamiast na zysk, warto postawić na dobre relacje z współpracownikami, które procentować będą w przyszłości. Szef, nierzadko pozostający w rozdarciu między zależnością od wyższych instacji, które wymagają od niego przedstawienia konkretnych wyników, a koniecznością skutecznej kooperacji z podwładnymi, powinien posiadać umiejętność pogodzenia tych dwóch, nierzadko sprzecznych, interesów. Istotne jest także, by pamiętał on, iż wyższe stanowisko nie czyni go osobą lepszą, a kluczem do wzorcowych stosunków z zespołem jest nie izolacja, lecz próba stworzenia jednej, spójnej drużyny, dążącej do, wyznaczonych wspólnie, celów.

Istotny jest także szacunek dla pracowników. Odnoszenie się do podwładnych w sposób arogancki, często wręcz wulgarny, świadczy nie tylko o braku kultury osobistej, lecz także, w znaczący sposób, osłabia motywację zespołu. Jego członkowie często czuja się wówczas nie tylko niezrozumieni, lecz tracą także, niezwykle cenne, zaufanie względem pracodawcy. Szefom często zarzuca się także, iż wysługują się swoimi pracownikami. Dobry lider powienien posiadać zdolność zarówno dobrej organizacji pracy, jak i kierowania zespołem w sposób taki, by każdy z jego członków miał jasno wyznaczone, zgodne z posiadanymi kompetencjami, zadania do wykonania, lecz by żaden z nich nie czuł się nimi przytłoczony.

A jakie cechy są, Waszym zdaniem, najważniejsze u szefa? Zachęcamy do podzielenia się przemyśleniami.

Foto: Magazyn Exclusive Info