To, czy transakcje na rynkach forex są opłacalne, zależy od wielu czynników. Sprawne i wnikliwe analizowanie tendencji nimi rządzących należy do najważniejszych czynników powodzenia tradera i wypływa na wysokość zysków z inwestycji.

Czytając poradniki dla początkujących inwestorów w rynki forex, widać, że narzędzia pozwalające na przeanalizowanie aktualnych tendencji sprawiają, że postawienie właściwej diagnozy co do zachowań cen, może przebiegać dosyć sprawnie. Warunkiem jest jednak to, żeby inwestor spędził odpowiednią ilość czasu na przyswojeniu sobie zasad rządzących analizą techniczną oraz interpretowaniem wykresów.

Analiza techniczna

Jest to nic innego jak zbiór technik, które mają na celu prognozę przyszłych cen walut. Decyzję o tym, czy warto jest zainwestować w taką, a nie inną parę walutową, podejmuje się na podstawie historycznych danych na temat kształtowania się tych wartości w przeszłości. Z punktu widzenia inwestora, taka analiza pozwala wychwycić te momenty na rynku, które są korzystne dla przeprowadzenia zyskownej transakcji. Przydaje się również dla wyłonienia najlepszego punktu dla sprzedaży. Posiłkując się taką metodą, trader bierze pod uwagę także wskaźniki techniczne oraz narzędzia statystyczne (między innymi średnią ruchomą).

Analizowanie wykresów

Trader grający na rynkach forex ma do dyspozycji różnego rodzaju wykresy, które pozwalają mu decydować o najlepszym momencie dla kupna lub sprzedaży posiadanych przez siebie walut. Niekiedy takie dane udostępniane są poprzez specjalne oprogramowanie dla inwestorów, jednak dobrym źródłem są również strony typu tms.pl. Wykresy pokazują, w jaki sposób kształtują się poszczególne kursy walut, co daje możliwość przewidywania ich zachowania w przyszłości, a co za tym idzie pozwalają na przygotowanie się na ewentualne tendencje zniżkowe i wzrostowe.

Wykresy wykorzystywane przez traderów dzielą się na następujące typu: liniowe, słupkowe, świecowe. Najlepiej wykorzystywane przez traderów są informacje przekazywane przez ostatnie dwa rodzaje, ponieważ najkorzystniej obrazują wahania cen walut.