II Etap konkursu Projektu Refresz

Interwencji w estetyczno-wizualną przestrzeń  Krakowa ciąg dalszy! Zapraszamy artystów, graficiarzy, architektów do udziału w drugim etapie konkursu „reFresz – Odśwież Swój Blok!” na oryginalny projekt kolorystyki elewacji bloku przy ulicy Lipińskiego 18 na krakowskim Ruczaju. Projekt „reFresz – Odśwież Swój Blok!” to akcja mająca na celu oczyszczenie i uspójnienie wizualno-estetycznego wyglądu Krakowa poprzez wprowadzenie sztuki i designu na elewację bloków.

Drugi etap konkursu jest adresowany do młodych artystów oraz architektów, którzy pragną przyczynić się do wspólnej kreacji przestrzeni miejskiej. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie autorskiego projektu kolorystyki elewacji bloku przy ulicy Lipińskiego 18 w Krakowie.

Korzyści dla uczestników konkursu:
Dla autora zwycięskiego projektu przewidziana jest nagroda pieniężna  1000 zł ufunfowana przez Krakowskie Biuro Festiwalowe.
Zwycięzca będzie miał możliwość realizacji autorskiego projektu. Wszyscy uczestnicy konkursu, bez względu na zajęte miejsce zostaną uhonorowani publikacją swojej pracy konkursowej na stronach www.projektrefresz.pl oraz www.artboomfestival.pl.

Aby wziąć udział w konkursie należy zaprojektować wykończenie kolorystyczne elewacji bloku przy ul. Lipińskiego 18 w Krakowie. Szablon budynku oraz inne dokumenty dostępne na stronie www.projektrefresz.pl.

Aby zgłosić się do konkursu należy:
1. Przy użyciu szablonu, dostępnego po otwarciu aplikacji, zaprojektować wykończenie kolorystyczne elewacji bloku.
2. Korzystając z aplikacji konkursowej zgłosić projekt. Otwórz aplikacje konkursową: http://www.wirtualnydom.com/lipinskiego
3. Dodatkowo wykonany projekt wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i formularzem zgody na publikację pracy konkursowej oraz imienia i nazwiska  twórcy na stronie www.projektrefresz.pl należy wysłać do dnia 14.08.2012 roku  na adres kontakt@projektrefresz.pl

Wszystkie potrzebne formularze i dokumenty do pobrania na stronie www.projektrefresz.pl. Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem konkursu. Przy wyborze zwycięskiego projektu będą brane pod uwagę przede wszystkim:

  • Innowacyjność i oryginalność
  • Walory estetyczne
  • Uwzględnienie charakteru i specyfiki miejsca
  • Możliwości techniczne wykonania projektu

Projekt ReFRESZ jest częścią akcji Pospolite Ruszenie, zainicjowanej przez raperów L.U.C.-a i Sokoła.
Wszystko o projekcie ReFRESZ: www.projektrefresz.pl