Szukaj

Formy wsparcia dla firm po Brexit

Nowy nabór do programu Re_Open UK
Fot. Ivan Samkov, Pexels

Od lutego 2020 roku zarówno podjęcie pracy jak i prowadzenie działalności na terenie Wielkiej Brytanii stało się utrudnione wskutek rezygnacji tego kraju z członkostwa w Unii Europejskiej. Polski rząd zaproponował przedsiębiorcom różne formy wsparcia w związku z „Brexitem”, między innymi dofinansowany ze środków UE program „Re_Open UK” skierowany do firm, które poniosły straty związane z brexitem

Na cele programu przeznaczonych zostało łącznie 116 597 576 euro. Od 16 stycznia 2023 roku rusza kolejna runda naboru wniosków o przyznanie wsparcia, w ramach której przedsiębiorcy mogą uzyskać od 85% do 100% refundacji.

Jakie warunki należy spełnić aby zakwalifikować się do programu?

Nabór do programu “Re_Open UK” odbywa się w trybie konkursowym; wnioski mogą składać firmy, które spełniają następujące kryteria:

  • posiadają status MŚP lub dużego przedsiębiorstwa,
  • zarejestrowanych I prowadzących działalność na terenie Polski,
  • prowadzących w 2018 albo 2019 roku wymianę towarów lub usług z Wielką Brytanią,
  • odnotowali spadek obrotów w handlu z krajami Zjednoczonego Królestwa po 2020 roku lub ponieśli dodatkowe koszty związane z brexitem.


“Re_Open UK” pozwala na uzyskanie zwrotu za koszty poniesione różnych obszarach: udział w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych, inwestycje w przedsiębiorstwach (np. w środki trwałe, dostosowywaniem), koszty związane z dostosowaniem formy do nowych uwarunkowań (korzystanie z usług doradczych, szkolenia pracowników itp.) czy na pokrycie kosztów kwalifikowalnych takich jak licencje, patenty I inne.

Szczegółowe informacje na temat programu możemy znaleźć na stronie dedykowanej programowi pod adresem www.reopen.biz

Tekst: Arkadiusz Szczepanowicz