Choroba nie wybiera, zadbaj o swoje finanse

Będąc młodym i silnym, nie zastanawiamy się nad kwestią naszej kondycji zdrowotnej. Nie dbając na co dzień o zdrowie może się okazać, że nasz organizm szybko odmówi nam posłuszeństwa. Ciężkie choroby dotykają coraz to młodszych ludzi, co jest cywilizacyjną plagą. Przed ponoszeniem kosztów leczenia z własnej kieszeni, chronić nas może odpowiednie ubezpieczenie.

Signal Iduna 21032014 2 Gagilas CC share alike 2

Ubezpieczenie na życie z poszerzoną ochroną

Wykupując ubezpieczenie na życie zapewniamy finansową ochronę swoim najbliższym na wypadek, gdyby nas zabrakło. Ubezpieczyciel w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej na życie, wypłaci sumę ubezpieczeniową osobom uposażonym. Można więc powiedzieć, że ubezpieczenia na życie właściwie nie niosą za sobą korzyści dla samych ubezpieczonych, ale dla ich rodzin i osób bliskich. Nie zawsze jednak musi tak być, bowiem niektóre firmy ubezpieczeniowe, w tym Signal Iduna, oferują ubezpieczenie na życie z możliwością poszerzenia ochrony ubezpieczeniowej dla klienta. Jedną z opcji dodatkowych ubezpieczeń na życie jest ubezpieczenie na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby. Jest ono kierowane stricte do ubezpieczonego, ponieważ będzie on uzyskiwał świadczenie z takiego ubezpieczenia.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeniowego

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby, dokupione do podstawowej polisy ubezpieczenia na życie, pozwala na zapewnienie sobie świadczeń pieniężnych, jeśli ubezpieczony zapadnie na poważną chorobę, która najczęściej wyłącza go z życia zawodowego, nie pozwalając na zarobkowanie i łożenie na utrzymanie siebie oraz swoich najbliższych.

Nie każda jednak ciężka choroba umożliwi klientowi firmy ubezpieczeniowej uzyskanie świadczenia z ubezpieczenia na wypadek choroby. Zakres ubezpieczenia najczęściej nie obejmuje przypadków, w których poważne schorzenie okazuje się wynikiem celowego działania klienta. Ubezpieczyciel zgodnie z prawem i warunkami wymienionymi w OWU ubezpieczenia, może odmówić wypłaty sumy ubezpieczeniowej, jeśli ciężka choroba będzie wynikiem:

  • Uprawiania sportów niebezpiecznych,
  • Udziału w rajdach i wyścigach pojazdów,
  • Udziału w przestępstwie lub próbie usiłowania popełnienia przestępstwa,
  • Czynnego udziału klienta w rozruchach i zamieszkach, konfliktach zbrojnych, działaniach w ramach powstania lub przewrotu wojskowego,
  • Wojny i działań wojennych czy stanu wojennego,
  • Działania ubezpieczonego po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających i toksycznych,
  • Chorób psychicznych, zaburzeń umysłu lub świadomości itp.

Zdjęcie: Petras Gagilas, CC Share alike