Tylko 4% pracowników w UE jest zadowolonych z pracy, w Polsce 6%

Badania Instytutu Gallupa (2016 Global Great Jobs Report) pokazują, że tylko 4% osób spośród ok. 5 mld dorosłych na świecie to osoby pracujące w pełnym wymiarze godzin i silnie zaangażowane w swoją pracę. Europa odnotowuje podobny udział populacji entuzjastycznie nastawionej do swojej pracy – tylko 4%. W Polsce, która zajmuje w rankingu 10. miejsce w Europie, 6% populacji ma pracę w pełnym wymiarze godzin, która ich w pełni satysfakcjonuje.

Brak odczuwania pełnej satysfakcji z pracy nie wyklucza zaangażowania w wykonywane zadania. Jednak tak niewielki procent ludzi wykonujących pracę z pasją, zarówno na świecie jak i w Polsce, oznacza niższą produktywność, mniejszą lojalność wobec pracodawców i w efekcie gorsze wyniki firm – mówi Lucyna Pleśniar, Prezes Zarządu firmy doradztwa personalnego People.

Według Instytutu Gallupa liczba pracujących, którzy określają swoją pracę jako tzw. great jobs, czyli pracę definiowaną jako zajęcie w pełnym wymiarze godzin, regularnie płatne, lubiane przez nich i w które są w pełni zaangażowani, rzadko sięga 10%. Najwyższy wskaźnik ludzi odczuwających satysfakcję z pracy, sięgający 7%, uzyskały w Europie kraje, takie jak: Szwecja, Norwegia, Dania i Serbia. Polska, w której 6% dorosłej populacji ma regularną pracę, która ich satysfakcjonuje, zajmuje 10. pozycję w Europie.
Dobra praca (tzw. good jobs) definiowana jest przez Instytut jako zajęcie w pełnym wymiarze godzin, regularnie płatne. 35% populacji w Europie pracuje w ten sposób, a w Polsce 39%, co plasuje nas wyżej niż średnia europejska.
Stay interview – rozmowa z pracownikiem

Większość pracowników wykonuje polecenia, realizuje zadania, ale mentalnie nie angażuje się w pracę. To pokazuje jak wiele jest do zmiany, zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. Firmy, szczególnie na obecnym rynku kandydata, starają się różnymi sposobami zatrzymać pracownika, często zbyt późno. Prostym i pomocnym narzędziem do zbadania poziomu zaangażowania pracowników jest tzw. stay interview, czyli rozmowa z pracownikiem o jego potrzebach, plusach i minusach jego pracy. Taka rozmowa i wyciągnięte z niej wnioski pokazują mocne i słabe strony firmy jak i pracownika, usprawniają procesy decyzyjne i przede wszystkim pomagają dopasować systemy motywacyjne do realnych potrzeb pracowników – mówi Sebastian Popiel, Członek Zarządu firmy doradztwa personalnego People.

Raport Instytutu Gallupa został przygotowany na podstawie badań przeprowadzonych w ponad 130 krajach na świecie.
Instytut dzieli pracujących na 3 kategorie: zaangażowanych – pracowników, którzy posiadają satysfakcjonującą pracę (tzw. great job), wykonują swoje zadania z pasją, entuzjazmem i tym samym mogą mieć przełożenie na poprawę wyników firmy. Druga grupa, najbardziej liczna, to niezaangażowani – osoby często produktywne, zadowolone z miejsca pracy, ale emocjonalnie niezaangażowane w czynności, które wykonują. Większość na świecie stanowią osoby niezaangażowane.
Skrajną kategorią są osoby silnie niezaangażowane (tzw. actively disengaged), które fizycznie są obecne w pracy, ale odcinają się emocjonalnie od zajęć, które wykonują, czują się nieszczęśliwe czym często dzielą się z kolegami w pracy.
fot. Dreamstime.com, publicdomainphotographs