Szukaj

Zyski z lokat bankowych – co ma na nie wpływ?

Większość z nas, analizując oferty lokat patrzy wyłącznie na wysokość oprocentowania nominalnego. Jednak w szerszym kontekście należałoby również spojrzeć na inne aspekty, które warunkują wysokość zysków z lokat. Oprocentowanie nie jest jedynym czynnikiem mającym wpływ na to, ile zarobimy na lokacie.


Zakładając lokaty najważniejszym aspektem jest dla nas wysokość oprocentowania nominalnego. Jednak należy także uwzględnić inne czynniki, aby określić czy dana inwestycja w lokatę jest opłacalna. Analizując zyski z lokat, musimy pamiętać o rodzaju kapitalizacji odsetek. Jest to o tyle ważne, gdyż częstsza kapitalizacja przy tym samym oprocentowaniu może przynieść większe zyski. Działa tutaj zasada procenta składanego i rosnącej bazy, od której naliczane są odsetki.
Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę to to, że oprocentowanie nominalne jest podawane w skali roku. Dlatego jeśli zakładamy lokatę na okres 3 miesięcy – musimy to uwzględnić przyjmując „mnożnik” ¼ (3 miesiące z 12 dla których obowiązuje oprocentowanie). W ten sposób dowiemy się ile rzeczywiście zarobimy przez kwartał.
Od zysków kapitałowych, w tym również od lokata bankowych, obowiązuje tzw. podatek Belki. Wynosi on 19% i jest pobierany jednorazowo, tylko od kwoty odsetkowej, a nie od całości kapitału. Podatek jest potrącany automatycznie przez bank, w momencie zakończenia terminu zapadalności i wypłacie środków z rachunku lokaty.
Ważnym czynnikiem, decydującym o zyskach z lokat jest poziom inflacji. Jeśli uwzględniamy stopę inflacji przy wyliczaniu zysków z lokat, mówimy że posługujemy się wartościami realnymi. Inflacja to utrata siły nabywczej pieniądza lub inaczej wzrost cen dóbr i usług. Oznacza to, że lokując pieniądze w banku na nieoprocentowanym rachunku, przy inflacji rok do roku na poziomie 3%, nasze oszczędności stracą na wartości właśnie 3%. Oprocentowanie lokat może niwelować skutki inflacji, jednak obecnie, przy panującej deflacji, deponując oszczędności nawet na nieoprocentowanym rachunku i tak nasz środki będą zyskiwać na wartości. Dodajmy, że deflacja utrzymuje się w Polsce od przeszło roku.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, które lokaty są najbardziej opłacalne obecnie na rynku – sprawdź porównanie lokat bankowych i dowiedz się jakie warunki oferują aktualnie banki.