Ubezpieczenie turystyczne na wakacje

Podróżowanie to ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu. Do wyboru mamy wiele rodzajów odpoczynku. Najlepiej jeśli jest to aktywnie spędzany czas. Mogą to być zorganizowane wycieczki zagraniczne, biwakowanie nad jeziorem, podróż stopem w nieznane.

ubezpieczenia w podrozy

Specjalnie na wakacje

Bez względu na preferowaną formę podróżowania, podczas każdej wycieczki mogą się przydarzy niespodziewane rzeczy. Może to być wypadek, choroba czy kradzież. Nie ma możliwości przewidzenia wszystkiego, co może się wydarzyć. Dlatego właśnie istnieje taka forma ochrony jak ubezpieczenie turystyczne. Taka forma ubezpieczenia umożliwi spokojne podróżowanie, bez zbędnego zaprzątania sobie głowy niepotrzebnymi myślami, co to może się wydarzyć.

Jakiej ochrona może się przydać

Podstawą przy wyjazdach zagranicznych jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli tak zwany EKUZ. Prawo do takiej karty ma każdy ubezpieczony Polak. Nie gwarantuje ona jednak pełnej ochrony, gdyż często pokrycie kosztów usług medycznych zależy od regulacji wewnętrznych w danym kraju. Również posiadając jedynie EKUZ nie można liczy na pokrycie dodatkowych kosztów, które są związane z wypadkami oraz leczeniem. Są to na przykład koszty transportu sanitarnego, za który mogą być naliczane wysokie opłaty. Karta EKUZ działa również jedynie na obszarze krajów Unii Europejskiej i obejmuje leczenie tylko w wybranych placówkach medycznych.

Czytaj OWU

Dlatego tak niezmiernie ważne i pomocne okazują się ubezpieczenia turystyczne. Cena ubezpieczenia zależna jest od sumy wysokości ubezpieczenia, zakresu ochrony (rozszerzony bądź podstawowy), oraz od rejonu świata, do którego się wybieramy. Warto wybrać dla siebie najodpowiedniejszy pakiet ubezpieczenia, tak aby mieć jak najlepszą ochronę. Ubezpieczenie turystyczne ma bogatą ofertę uzupełniających rozszerzeń do polisy. Można na przykład wybrać pakiet zawierający:

  • NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków); jest przydatne na wycieczkach, kiedy suma podstawowego ubezpieczenia jest niewielka;
  • ubezpieczenie bagażu – w sytuacji kradzieży, zgubienia lub uszkodzenia bagażu można liczyć na odszkodowanie, które pokryje poniesione straty. Dotyczy to jednak bagaży odpowiednio zabezpieczonych. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Należy się z nimi zapoznać aby móc odpowiednio zabezpieczyć bagaż;
  • OC (odpowiedzialność cywilna) – zapewnia pokrycie kosztów szkód, które zostały wyrządzone przez osobę ubezpieczoną lub przez jej dzieci na osobom trzecim, jak również ich mieniu;
  • ubezpieczenie w sytuacji gdy dochodzi do działań wojennych lub zamieszek czy aktów terroru;
  • ubezpieczenie przy uprawianiu sportów amatorskich, określonych jako podwyższonego ryzyka – warto dodać tę opcję do polisy jeśli planujemy aktywnie spędzać czas;
  • koszty ratownictwa, poszukiwania i transportu medycznego do kraju;
  • ubezpieczenie ryzyka zaostrzenia lub powikłań w przypadku chorób przewlekłych.

Świadomie dobierz opcje dodatkowe

Od ilości wybranych dodatkowych opcji zależy cena pakietu. Ubezpieczenia podróżne zawierane są najczęściej na określony czas, zależny od długości podróży. Istnieją też polisy roczne chroniące każdy wyjazd zagraniczny, trwający do 30 dni, ale te sprawdzają się przy bardzo częstych, niespodziewanych podróżach.

Sprzedaż online mocno ułatwiła zakup ubezpieczeń turystycznych.

Można je np. nabyć online na stronie http://nrnf.pl/. Jest to wygodna forma zawarcia umowy, bez wychodzenia z domu, co pozwala oszczędzić czas, który można przeznaczyć na przygotowania do wyjazdu urlopowego. Ubezpieczenie turystyczne umożliwia podróżowanie ze spokojną głową, bez martwienia się o ewentualne skutki finansowe nieszczęśliwych wypadków.

Foto: Roderick Eime, CC BY 2.0