Lokata dobrym sposobem na walkę z inflacją?

Przy wysokim ryzyku panującym na rynkach finansowych, osoby chcące zachować realną wartość swojego kapitału decydują się na bezpieczne instrumenty finansowe. Inwestorzy instytucjonalni – np. banki inwestycyjne – wybierają obligacje skarbowe. Z kolei przeciętni Kowalscy lokują swoje oszczędności w banku na depozytach. Popularność tego typu sposobów oszczędzania widać zwłaszcza po statystykach na temat aktywów polskich gospodarstw domowych. Dlaczego zakładamy lokaty?


Ochrona przed inflacją
Lokaty bankowe to dobre rozwiązanie dla tych osób, które chcą uchronić posiadany kapitał przed inflacją. Inflacja to wzrost cen dóbr i usług w gospodarce lub inaczej – utrata wartości pieniądza w czasie. Przykładowo, przy stopie inflacji wynoszącej 3 proc. rok do roku – po upływie 12 miesięcy za tę samą kwotę pieniędzy kupimy o 3 proc. mniej rzeczy. Jest to tylko przykład, który przedstawia jak działa inflacja. W praktyce, zwykły Kowalski nie odczuje tego zbytnio. Jednak przy inwestowaniu, czy też oszczędzaniu większych sum; inflacja nabiera większego znaczenia.
Zysk bez ryzyka
Oprocentowanie depozyty bankowe pozwalają osiągać nawet minimalne zyski, przy praktycznie zerowym ryzyku. Dzięki temu, że depozyty oferowane przez banki posiadają oprocentowanie, pozwala to uniknąć negatywnych skutków inflacji. Oprocentowanie depozytu wynoszące 4% w skali roku rekompensuje nam utratę siły nabywczej naszych oszczędności. Wracając do naszego przykładu, takie oprocentowanie i poziom stopy inflacji oznacza realny zysk. Oczywiście należy także pamiętać, że w naszym kraju obowiązuje podatek od zysków kapitałowych – wynoszący 19 proc.
Gwarancja kapitału
Najlepsze oferty lokat bankowych to świetny sposób na zainwestowanie oszczędności w bezpieczny sposób. Ulokowanie środków pieniężnych na oprocentowanym depozycie pozwoli na ochronę kapitału przed negatywnymi skutkami inflacji. Jednak lokata to także ochrona przed ryzykiem inwestycyjnym. Lokując oszczędności w banku, mamy praktycznie zerowe ryzyko ich utraty. Banki to instytucje zaufania publicznego. Są objęte restrykcyjnymi regulacjami kapitałowymi – co ogranicza ryzyku ich bankructwa. Poza tym, depozyty bankowe są w Polsce chronione do równowartości 100 tys. euro. Instytucją chroniącą depozytów w Polsce jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku bankructw banku, BFG zajmuje się wypłatą utraconych oszczędności.