Szukaj

Informacja tworzy możliwości – 20 lat Eurodesk Polska

Eurodesk to program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych
Fot. M. Kmieciński, PAP

Działająca w Polsce od dwóch dekad sieć Eurodesk – największa w kraju platforma informacji młodzieżowej – jest skutecznym narzędziem wspierającym europejski program Erasmus+. Jej celem jest poszerzanie wiedzy młodych ludzi na temat możliwości zawodowego i osobistego rozwoju, międzynarodowych mobilności edukacyjnych, jak również zachęcanie do aktywności obywatelskiej

Audrey Frith, szefowa europejskiego Biura Eurodesku (Eurodesk Brussels Link) podczas warszawskiej konferencji z okazji jubileuszu dwudziestolecia Eurodesk Polska zwróciła uwagę, że idea budowy sieci powstała wraz uruchomieniem ponad 35 lat temu europejskiego programu dla młodzieży Erasmus.

„Wtedy Erasmus był jedynie programem wymiany dla studentów szkół wyższych. Dzisiaj Erasmus+ oferuje znacznie więcej możliwości w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji młodzieżowej, obywatelskiej, a także sportu” – powiedziała Frith.

Według Wawrzyńca Patera, szefa Krajowego Biura Eurodesk Polska, koordynującego działania sieci w kraju, dwa główne cele i skutki jej działalności to zwiększenie dostępności informacji dla młodzieży o programach, stypendiach, kursach czy stażach międzynarodowych oraz usprawnienie działania organizacji młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą. Jak podkreślił Pater, przed powstaniem Eurodesk Polska nie było jednego miejsca z tego rodzaju informacjami dla młodych ludzi.

„Dziś za pośrednictwem internetu, popularnych serwisów społecznościowych, ale również dzięki bezpośredniemu działaniu naszych konsultantów i organizacji współpracujących z nami, docieramy do 300-400 tysięcy młodych ludzi rocznie. Przypuszczam, że dzięki temu bardzo wielu z nich uzyskało wiedzę, która wpłynęła na ich życie. Odmieniła je” – powiedział Pater.

Zwrócił uwagę, że młodzi ludzie nie zawsze wiedzą, co chcą robić w przyszłości. Eurodesk stara się pokazać im możliwości rozwoju – związane z programem Erasmus+, Europejskim Korpusem Solidarności i innymi krajowymi i międzynarodowymi programami i inicjatywami skierowanymi do młodzieży.

Krajowe Biuro Eurodesk Polska wchodzi w skład Biura Badań i Wydawnictw (BBiW) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Dyrektor BBiW Krzysztof Szwałek zauważył, że Eurodesk próbuje zarządzać chaosem informacyjnym, co w obecnych czasach jest wielkim wyzwaniem. „Kluczowym zadaniem serwisu jest wpływanie na młodych ludzi w taki sposób, żeby ich wybory opierały się na pełnej, a przede wszystkim zweryfikowanej wiedzy. O to dbają regionalne i lokalne organizacje wchodzące w skład sieci. Służą pomocą młodzieży, która próbuje samodzielnie odnaleźć się w szumie informacyjnym” – powiedział.

Dodał, że Krajowe Biuro skupia się na budowaniu sieci regionalnych i lokalnych przedstawicielstw, dając im narzędzia i know-how. Podkreślił, że ludzie tam pracujący świetnie te narzędzia wykorzystują, działają przy tym nieodpłatnie i dobrowolnie.

„Z ludźmi, którzy współpracują z nami, są też związane nasze plany. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby młodych ludzi i osób z nimi pracujących. Np. nauczycieli, bo oni są w stanie przekazać zdobyte informacje swoim uczniom” – powiedział Wawrzyniec Pater.

Według Krzysztofa Szwałka każdy wychowawca w polskiej szkole z pomocą Eurodesku mógłby być nawigatorem dla swoich uczniów.

„Będziemy zachęcać dyrektorów szkół oraz samorządy, aby korzystali z naszych narzędzi, które otwierają przed uczniami możliwości, jakich nasze pokolenie nie miało” – dodał koordynator Eurodesk Polska.

Audrey Frith zwróciła uwagę, że na poziomie europejskim plany rozwoju Eurodesku opierają się na dwóch priorytetach.

„Pierwszy dotyczy kwestii ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Krótko mówiąc chcemy, żeby nasza sieć zazieleniła się, stała się bardziej ekologiczna. Drugi priorytet to bycie siecią bardziej włączającą, bo wciąż są tacy, którzy uważają, że mobilność nie jest dla nich. Naszą ambicją jest dotrzeć do wszystkich młodych ludzi, zachęcić ich i zaangażować” – wyjaśniła ekspertka.

Jak dodała, oprócz priorytetów samej sieci, Eurodesk ma również priorytet polityczny.

„Chodzi nam o uznanie roli pracownika młodzieżowego oraz podkreślenie wagi informacji przekazywanych przez nas młodym ludziom. Te informacje stają się paliwem napędzającym uczestnictwo młodych w życiu społecznym, a ich zaangażowanie wzmacnia demokrację” – podkreśliła Frith.

Eurodesk to program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych. Tworzy międzynarodową sieć, działająca w 37 krajach europejskich, do której należy ponad 1000 organizacji i instytucji. W Eurodesku Polska działa blisko 50 organizacji. Program wspierany jest finansowo i merytorycznie przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Erasmus+”.

Źródło: PAP MediaRoom