Szukaj

Firmy budowlane w orbicie zainteresowania funduszy private equity

W 2018 r. w Europie doszło do 197 fuzji i przejęć w sektorze budownictwa

W ubiegłym roku wartość transakcji M&A na rynku budowlanym w Europie wyniosła ponad 53 mld dolarów. Według autorów pierwszej edycji raportu firmy doradczej Deloitte „Global construction M&A monitor 2018-2019” w 2018 r. więcej transakcji dotyczyło rynków lokalnych niż przejęć na poziomie międzynarodowym. Jednym z kluczowych trendów pozostaje także dywersyfikacja działalności budowlanej. Prawie jedna trzecia transakcji dotyczyła przejęcia przez firmę budowlaną podmiotu z innej branży.

W latach 2013-2016 liczba transakcji M&A na europejskim rynku budowlanym była stabilna i oscylowała w granicach 140 transakcji rocznie. Znaczny wzrost nastąpił dopiero w 2017 r., gdy w Europie w sektorze budowlanym dokonano 203 transakcji akwizycji innych firm. Rok później rynek utrzymał się na zbliżonym poziomie 197 transakcji o łącznej wartości 53,8 mld dolarów. Odpowiadał tym samym za 40 proc. światowej aktywności M&A w sektorze. W 2018 r. globalny rynek osiągnął wartość 98 mld dolarów, realizując 484 transakcje.

W Europie, podobnie jak na świecie, trendem M&A w sektorze budowlanym jest stabilizacja nastrojów po okresie wzrostów i skupienie się na transakcjach na rynkach lokalnych. W minionych latach transgraniczne przejęcia odpowiadały średnio za 40 proc. wartości rynku fuzji i przejęć, podczas gdy w 2018 r. było to już tylko 30 proc. Warto podkreślić, że w ostatnim roku tylko 11 proc. akwizycji dokonywanych przez firmy europejskie miało miejsce w krajach spoza naszego kontynentu – mówi Maciej Krasoń, Partner, Lider sektora nieruchomości i budownictwa Deloitte w Polsce i Europie Środkowej.

Średnia wartość jednej transakcji w 2018 r. w Europie wyniosła 271,8 mln dolarów przy 203 mln dolarów na świecie. Wartość europejska została jednak jednorazowo zawyżona, ze względu na przejęcie za 19 mld dolarów hiszpańskiej firmy Abertis przez Grupę Atlantia oraz Grupę ACS. Dla porównania w 2017 r. wartość pojedynczej transakcji opiewała średnio na 55,7 mln dolarów.

Fundusze private equity szukają okazji

Po latach stabilnej aktywności, w 2018 r. nastąpił widoczny wzrost zaangażowania funduszy private equity w fuzje i przejęcia europejskich firm budowlanych.

Do 2017 r. fundusze PE odpowiadały średnio za 22 proc. transakcji na rynku europejskim. W 2018 r. było to już 29 proc. udziału przy 58 zrealizowanych transakcjach. Na taki stan rzeczy wpłynęły przede wszystkim lepsze wyniki finansowe spółek budowlanych i chęć inwestorów do zwiększenia ekspozycji na aktywa generujące wyższe stopy zwrotu – mówi Mark Jung, Partner w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte i Lider zespołu Private Equity w Europie Środkowej.

Przed europejską branżą budowlaną wyzwania

Eksperci Deloitte szacują, że w najbliższym czasie największym wyzwaniem dla europejskiego rynku budowlanego będzie dalsza presja na spadek marż. Dzieje się tak przede wszystkim na skutek rosnących kosztów materiałów budowlanych i wzrostu wynagrodzeń. Kolejnym czynnikiem jest niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a swoje piętno odciska także rosnąca konkurencja wśród europejskich firm, które walcząc o klienta, oferują niskie ceny.

Z tego powodu wzrasta odwaga, by dywersyfikować biznes i chęć, by poszerzać portfolio usług. Firmy budowlane przejmują coraz więcej podmiotów z innych branż. W ostatnich latach liczba transakcji dywersyfikujących kształtowała się na poziomie 25 proc. rynku, ale już w 2017 i 2018 r. tendencja była wzrostowa i ten udział osiągnął 29 proc. Wynik światowy to obecnie 35 proc. Biorąc pod uwagę rosnącą presję kosztową, trend ten będzie się rozwijał – mówi Łukasz Michorowski – Partner Associate w dziale Audytu Deloitte, ekspert usług doradczych dla sektora nieruchomości i budownictwa.

W Europie liczba transakcji strategicznych (przejmowanie firm z tej samej branży) spadła w 2018 r. do 83, ze 110 w 2017 r. Wzrosła natomiast liczba transakcji dywersyfikujących. W 2018 r. miało miejsce 57 takich transakcji, podczas gdy w 2014 r. zaledwie 30.

Wzrostowy rynek budowlany w Polsce

Autorzy raportu Deloitte – analizując sytuację w poszczególnych krajach – zauważają, że po słabym okresie 2015-2016 rynek budowlany w Polsce odnotował odbicie w latach 2017-2018. Z powodu znacznego wzrostu cen materiałów i kosztów pracy w 2018 r., wiele firm zanotowało gorsze wyniki finansowe na poziomie zysku netto i EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją).

Są dwie przyczyny obecnego ożywienia. Pierwsza to realizacja dużej liczby publicznych inwestycji unijnych. Druga to korzystna sytuacja ekonomiczna w kraju, stymulująca segment inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych. Wartość naszego rynku budowlanego w ubiegłym roku wzrosła r/r o 13,3 proc. Patrząc m. in. na znaczną liczbę aktualnych inwestycji infrastrukturalnych czy planowaną budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, oczekujemy utrzymania tendencji wzrostowej w branży – mówi Paweł Sadowski, Partner Associate w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte