Skorzystać z Twój e-PIT? Czy rozliczyć samodzielnie?

Fot. Mike Cohen creditscoregeek.com

Roczne rozliczenie podatku dochodowego PIT, na dobre utrwaliło się w świadomości całego społeczeństwa. Z jednej strony budzi niechęć, jak każdy formalny obowiązek, ale z drugiej daje poczucie kontroli nad własnymi finansami. Obecnie istnieje możliwość skorzystania z wstępnie wypełnionego zeznania Twój e-PIT przygotowanego przez fiskusa. Rozwiązanie na pewno ma swoje zalety, podobnie jak rozliczenie za pośrednictwem pracodawcy. Jednak samodzielne rozliczenie również ma swoje niezaprzeczalne zalety.

Fot. Mike Cohen creditscoregeek.com

Panowanie nad własnymi finansami

Samodzielne rozliczanie podatku dochodowego jest dla wielu osób jedyną okazją do przeglądu swoich finansów osobistych i zastanowienia się nad wielkością swoich zarobków oraz odprowadzanych podatków. Jest też okazją do podjęcia samodzielnej decyzji i wybraniu organizacji pożytku publicznego, której zechce przekazać swój 1% podatku. Jak każdy termin, którego trzeba dotrzymać budzi też wiele emocji i sprawia, że część osób, chce pozbyć się tego obowiązku i przekazać go albo pracodawcy, albo ostatnio również samemu fiskusowi.

Osoby utrzymujące się tylko z jednego źródła dochodu np. umowy o pracę, wybierają rozliczenie przez pracodawcę, kierując się zwykłą wygodą. Od pewnego czasu również fiskus oferuje możliwość rozliczenia podatku za podatnika, na podstawie deklaracji przekazywanych przez pracodawcę. W tym celu opracowana została aplikacja Twój e-PIT, czyli zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które zostało wstępnie przygotowane i należy je tylko zaakceptować. W aplikacji znajdują się informacje o dochodzie, kwota nadpłaty/do zapłaty oraz dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak ulga na dzieci. Zawarte w niej informacje można zatwierdzić lub ewentualnie poprawić. Czy jednak takie rozwiązanie jest wystarczające dla wszystkich?

Każdy podatnik ma indywidualną sytuację

Nawet z pozoru zwykłe rozliczenie podatku PIT może wymagać indywidualnego podejścia. Sytuacji, w których gotowe rozliczenie przygotowane przez fiskusa może nie być wystarczające jest naprawdę sporo – wystarczy wymienić chociażby przychody od wielu płatników, koszty wyższe niż wyliczone przez pracodawcę, urodzenie dziecka w ciągu roku podatkowego, ulga prorodzinna, koszty ze zbycia praw autorskich i wiele innych. W takich sytuacjach warto rozważyć samodzielne rozliczenie podatku, gdyż być może należy nam się zwrot, lub chociaż zmniejszenie podatku do zapłacenia. Samodzielnie rozliczając podatek musimy zadać sobie szereg pytań, dzięki którym weźmiemy pod uwagę wszystkie okoliczności wpływające na wysokość naszego podatku, a w efekcie równie to ile w danym roku zarobimy na czysto. Chyba warto mieć nad tym kontrolę?

Fot. Dominic Smith, CC BY 2.0