Szukaj

Pieniądze na leczenie chemioopornych białaczek

100 milionów złotych dla konsorcjum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
fot. Ioana Davies, Dreamstime.com, CC0

Agencja Badań Medycznych przyznała grant badawczy w wysokości 100 milionów zł na opracowanie polskiej terapii CAR-T przeznaczonej do leczenia chemioopornych białaczek. Zwycięzcą konkursu Agencji jest konsorcjum kierowane przez naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)

W walce o grant wzięły udział dwa konsorcja, na czele pierwszego znalazł się Gdański Uniwersytet Medyczny. Mimo, iż zagraniczni eksperci oceniający wnioski konkursowe obydwa projekty ocenili bardzo wysoko, wyraźną przewagę punktową uzyskało konsorcjum WUM reprezentowane przez prof. dr hab. Sebastiana Giebela.

Dzięki zdobytym funduszom jest szansa na całkowita zmianę paradygmatu leczenia białaczek w Polsce. „Wprowadzamy przełomową terapię do Polski, terapię, która uratuje setki pacjentów nowotworowych, a w przyszłości zyska inne wskazania do zastosowania” – mówił Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych w trakcie konferencji związanej z ogłoszeniem wyników konkursu.

Według niego już w przyszłym roku pierwsi pacjenci wezmą udział w badaniach klinicznych, które dostarczą im realne rozwiązania terapeutyczne. „W ciągu najbliższych kilku lat wiele osób uzyska tę bardzo drogą terapię, która dzisiaj jest w Polsce dostępna tylko dzięki zbiórkom” – zaznaczył prezes Sierpiński. Koszt takiej terapii na rynku komercyjnym może sięgać nawet 2 milionów złotych.

Jak podkreślił Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w ramach kwoty 100 milionów złotych z nowoczesnej terapii skorzysta aż 180 pacjentów. „Onkologia i innowacje stanowią sedno Narodowej Strategii Onkologicznej oraz działań Agencji Badań Medycznych. Nowe możliwości w tej dziedzinie daje również ustawa o Funduszu Medycznym” – wyjaśniał wiceminister Gadomski. W ramach Funduszu na innowacyjne terapie przeznaczono 4 miliardy zł rocznie.

Terapia rekombinowanych przeciwciał – CAR-T – to obecnie najbardziej zawansowana na świecie terapia medycyny spersonalizowanej. Dla każdego pacjenta produkowany jest lek z jego własnych limfocytów, które są tak zaprogramowane, by rozpoznawać i niszczyć nowotwór, nie robiąc przy tym krzywdy innym komórkom czy też organom. Pierwsze leki oparte na tym rozwiązaniu pojawiły się na rynku na przełomie 2017/2018 roku.

„Po wstrzyknięciu komórki CAR-T rozprzestrzeniają się w organizmie pacjenta i przez wiele miesięcy wyszukują, a potem niszczą komórki nowotworowe. Pozwalają na remisje u nawet 90 proc. pacjentów” – mówił dr Konrad Juczewski, dyrektor Wydziału Nauki i Komercjalizacji w ABM.

Juczewski podkreślił, że przyznając grant Agencja chciała stworzyć warunki do uniezależnienia się polskiej myśli naukowej. Nie tylko poprzez adaptację zachodnich metod leczenia, lecz także opracowywanie polskich strategii w ramach nowej metody.

Zwycięskie konsorcjum składa się z jednostek umiejscowionych w całym kraju, a wśród instytucji znalazły się: lider konsorcjum – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Konsorcjum ma jednak charakter otwarty i mogą dołączać do niego kolejne jednostki.

Źródło: PAP MediaRoom