Misja mediów – jednoczyć ludzi, skracać dystans

Papież: pandemia koronawirusa pokazała, jak niezbędna jest misja mediów

Pandemia koronawirusa „pokazała, jak niezbędna jest misja mediów, by jednoczyć ludzi, skracać dystans, zapewniać konieczne informacje, otwierać umysły i serca na prawdę” – napisał papież Franciszek w przesłaniu do prasy katolickiej z Ameryki Północnej

W tekście opublikowanym we wtorek w Watykanie na odbywającą się w tym roku wirtualnie konferencję Stowarzyszenia Prasy Katolickiej, działającego w USA i Kanadzie, papież zwrócił uwagę na potrzebę „jedności pośród różnorodności” i służby na rzecz dobra wspólnego.

„Potrzeba ta jest tym pilniejsza dzisiaj, w epoce charakteryzującej się konfliktami i polaryzacją, na co odporna nie wydaje się także wspólnota katolicka. Potrzebujemy mediów zdolnych do budowy mostów, obrony życia, obalania murów – widzialnych i niewidzialnych, które uniemożliwiają szczery dialog i prawdziwą komunikację między osobami i społecznościami” – zaznaczył Franciszek.

Podkreślił, że potrzebne są media, które pomagają ludziom, zwłaszcza młodym, by mogli „odróżnić dobro od zła, wydawać właściwe osądy, oparte na jasnej i bezstronnej prezentacji faktów, by zrozumieć znaczenie angażowania się na rzecz sprawiedliwości, zgody społecznej i poszanowania wspólnego domu”, czyli środowiska naturalnego.

„Potrzebujemy mężczyzn i kobiet z zasadami, którzy będą chronić komunikowanie przed wszystkim, co mogłoby je wypaczyć lub podporządkować innym celom” – napisał papież.

Położył nacisk na konieczność wspólnych działań, by „przezwyciężyć choroby rasizmu, niesprawiedliwości i obojętności, które szpecą oblicze naszej wspólnej rodziny”. Zaapelował do katolickich mediów, by w świecie, w którym używa się często „przymiotników i przysłówków” krzewiły prawdę i godność człowieka.

źródło: z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)