Międzynarodowa giełda walutowa cieszy się w każdym roku coraz większym zainteresowaniem. To jedno z najpopularniejszych miejsc inwestycyjnych, dlatego warto wiedzieć jak powstało i co miało wpływ na dzisiejszy wygląd rynku Forex.

Historia gieldy Forex

Transakcje walutowe nawet przed powstaniem giełdy były czymś normalnym i często spotykanym w lepiej rozwiniętych społeczeństwach. Giełda Forex w takim kształcie funkcjonowania, w jakim dzisiaj możemy ją oglądać istnieje od lat 70. XX wieku.

Przed wojną…

Oczywiście, jak można się spodziewać, przed wojną złoto było głównym towarem wymiany walutowej, bo bez względu na pochodzenie, waluty były stabilne, to dzięki temu, że łączył ich jeden kruszec i każdy papierowy pieniądz miał odzwierciedlenie w złocie.

Po wojnie…

Po II wojnie światowej nastąpiło wiele zmian na giełdzie walutowej Forex. Wojna zniszczyła mocno lub całkowicie gospodarki krajów Europy, wszystkie procesy gospodarcze i ekonomiczne były bardzo powolne. Za to wygrane Stany Zjednoczone pędziły gospodarczo do przodu. Taki stan rzeczy spowodował naturalne wtedy decyzje, które połączyły wszystkie waluty z amerykańskim dolarem. Dolar został uznany za walutę, która charakteryzuje się stabilnością, inne waluty niestety po wojnie nie mogły się tym wykazać. Ów połączenie walut stało się poprzez porozumienie Bretton Woods System.

Stabilizacja walutowa

Po wojnie konieczne było zrobienie wszystkiego, aby ustabilizować gospodarkę i system pieniężny. Dlatego porozumienie Bretton Woods System miało to zapewnić i tym samym wstrzymać przemieszczanie się pieniędzy i nieczystych spekulacji monetarnych. Określone zasady zakładały utrzymanie stałego kursu wobec dolara (dozwolone były niewielkie wahnięcia). W latach 70. Nixon (prezydent USA) zniósł możliwość wymieniania dolarów na złoto. Ta decyzja sprawiła, że waluty zaczęły przemieszczać się po świecie, a to spowodowało codzienne zmiany ich cen (kursów).

Przyspieszony rozwój techniki a waluty na Forex

W latach 80. i 90. Panował bardzo gwałtowny rozwój techniki, co pomogło szybszemu i dużo prostszemu przepływowi walut pomiędzy krajami, również na różnych kontynentach. Tak właśnie zaczął się okres, który trwa do dzisiaj, a transakcje walutowe osiągają niebotyczne, wielomilionowe sumy każdego dnia. W latach 80. Było to 70 mln dolarów. Współcześnie wartość dziennych transakcji przekracza 4 biliony dolarów, czyli 30 razy więcej niż Giełda Papierów Wartościowych.

Nie dla prywatnych inwestorów na Forex

W latach 90. na Forex mogły handlować walutami wyłącznie instytucje finansowe i banki. Dopiero, gdy upowszechnił się Internet i ogólny dostęp do informacji, sytuacja zaczęła się zmieniać. Poprzez brokerów można teraz inwestować samodzielnie i nie trzeba nawet posiadać dużego kapitału, bo dzięki dźwigni finansowej wystarczy nawet 1000 zł. Należy jednak zawsze pamiętać o ryzyku inwestycyjnym, tym większym, jeśli korzystamy z dźwigni.

Tekst i fot.: autor zewnętrzny