Kompleksowe badanie sprawozdań finansowych

Wszelkie audyty zyskały w ostatnich latach na popularności. Jednak najważniejszym ogniwem przedsiębiorstwa są finanse i to właśnie audyt finansowy jest najistotniejszym raportem jaki interesuje każdą osobę związaną finansowo z konkretną organizacją.

Sprawozdania finansowe

Kto musi przeprowadzić audyt finansowy

Podmioty, które muszą poddać się obowiązkowemu audytowi finansowemu zawarte są w Ustawie o rachunkowości. Zapisano w niej wytyczne, po których spełnieniu spółka zobligowana jest wykonać audyt. Wyszczególniono trzy punkty:

  • Zatrudnienie – pułapem jest tutaj pięćdziesięciu pracowników, przeliczenia tego dokonuje się na zasadzie pełnych etatów w skali roku;
  • Przychody netto – powyżej przychodów wyższych lub równych równowartości pięciu milionów Euro. Przychód ten może pochodzić ze sprzedaży towarów czy usług ale również z operacji finansowych.
  • Suma aktywów – pułapem jest równowartość 2 500 00 Euro osiągnięte na koniec roku obrotowego.

Każda jednostka, która spełnia dwa z powyższych trzech kryteriów musi poddać się audytowi finansowemu. Od tego nie ma wyjątku. Jednakże warto zaznaczyć, że coraz częściej audyt wykonywany jest również w jednostkach, które spełniają pojedynczy punkt lub nie podlegają pod nie w ogóle. Mowa tutaj o małych i średnich przedsiębiorstwach z sektora prywatnego, ale również o stowarzyszeniach, podmiotach edukacyjnych jak uczelnie wyższe czy przedszkola.

Wizerunek audytu

Audyt finansowy czyli badanie sprawozdań finansowych często odbierany jest negatywnie. Utożsamia się go z kontrolą podatkową czy skarbową, jednak jest to zupełnie inna forma działalności. Przede wszystkim jest to niezależne badanie finansów, które pomaga skorygować działalność finansową, podnieść efektywność działań, a często także pomaga zidentyfikować błędy czy pomyłki, co może ustrzec przed prawnymi konsekwencjami nieprawidłowości.

Główną rolą audytu jest rzetelne przedstawienie wyników finansowych firmy. Najczęściej sprawozdania sporządzane są w taki sposób, aby osoba, która nie jest biegła w ekonomii była w stanie zrozumieć sytuację finansową spółki. I właśnie te osoby, będące w pewnym stopniu inwestorami danej jednostki najczęściej na audyt czekają i uważają go za najlepsze co mogło się przytrafić.

Kto przeprowadza audyt?

Osobą uprawnioną do przeprowadzenia audytu finansowego jest audytor lub też inaczej biegły rewident. Jedną z najbardziej prestiżowych profesji dla studentów kierunków ekonomicznych jest właśnie audytorstwo. Wymagania jakie musi spełniać taka osoba są dość wysokie, lecz dzięki temu mamy pewność, że naszymi finansami nie zajmują się przypadkowe osoby. Biegli rewidenci muszą przejść dość długą drogę do uzyskania tego tytułu: studia, staż, aplikacja, egzamin i na końcu ślubowanie. Dopiero po spełnieniu tych wymagań zostają wpisani do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i mogą rozpocząć swoją pracę na rzecz innych przedsiębiorców. To jednak nie wszystko – audytorzy podlegają ocenie przed Komisją Nadzoru Audytowego, która kontroluje ich pracę na takiej samej zasadzie jak oni kontrolują finanse przedsiębiorstw. Audytorzy pracują najczęściej w grupach. Zdarzają się niewielkie kancelarie zajmujące się audytowaniem małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak największe znaczenie na rynku mają korporacje zrzeszające najlepszych pracowników. W Polsce funkcjonuje tak zwana Wielka Czwórka, czterech gigantów światowego formatu., jedną z tych firm jest EY, szerzej znane jako Ernst & Young  – czyli korporacja, która swoje oddziały ma na całym świecie i stanowi główny filar usług doradczych w biznesie. Firmy mające kilkudziesięcioletnie doświadczenie na rynku finansowym. W swojej ofercie mają cały wachlarz usług związanych z finansami przedsiębiorstw i to właśnie takie kompleksowe spojrzenie skupia uwagę ich klientów.

Tekst: autor zewnętrzny, fot. Alan Cleaver CC BY 2.0

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *