CSR – wkrótce obowiązkowe raporty

Hasło odpowiedzialności społecznej biznesu przestało być wizerunkowym dodatkiem. Najlepiej widać to na przykładzie raportowania w dziedzinie CSR. Wiele państw europejskich wprowadziło już obowiązek raportowania i prędzej czy później Polska dołączy do tego grona.

Raporty CSR – Corporate Social Responsibility obejmują całość działań środowiskowych jak i społecznych firmy. Uwzględniają one po pierwsze monitorowanie wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie, a po drugie działania zmierzające do ograniczania wpływów negatywnych, w końcu do działań kompensacyjnych czy wręcz dodatkowych inicjatyw społecznych czy środowiskowych.

Światowe standardy
Pierwsze raporty bardzo różniły się od siebie formalnie jak i treściowo. Brak wytycznych, które uporządkowałyby proces raportowania spowodował, że firmy pragnąc wypaść lepiej od konkurencji, prześcigały się w podawaniu informacji czysto wizerunkowych. Te zabiegi były w dużej mierze bezowocne, ponieważ każda z firm podawała inne dane, które trudno było porównać i ocenić.
Wszystko zmieniło się po zastosowaniu jednolitych wytycznych. Wprowadziła je organizacja Global Reporting Initiative (GRI). Standard GRI ułatwia także budowanie samego raportu. Jest to tabela wytycznych, która określa to, co powinno znaleźć się w poprawnie wykonanym raporcie. Można dzięki temu porównywać wyniki firm oraz obserwować zmiany. Wdrożone przez GRI normy są coraz częściej stosowane, a niektóre kraje europejskie zbudowały na ich podstawie stosowne przepisy prawa. Wytyczne te można znaleźć w języku polskim na stronie www.globalreporting.org lub w poradnikach dobrego raportowania.

Bierz przykład z najlepszych
Jak wynika z badań, raporty wpływają na wizerunek danej firmy w oczach konsumentów, pracowników, dostawców i lokalnej społeczności. W Polsce raportowanie ciągle się rozwija, ale istnieje kilka firm, które wyróżniają się na tym polu. Dodatkowo różne akcje społeczne kierują uwagę opinii publicznej na zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu. Najbardziej znanym konkursem w Polsce jest ten odbywający się od 2007 roku pod nazwą „Raporty Społeczne – Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu”. W ciągu ostatnich lat szczególnie wyróżniały się w nim firmy takie jak m.in.: Grupa LOTOS SA, PKN Orlen SA i Danone.
Również w ciągu ostatnich dwóch miesięcy miały miejsce w Polsce konferencje, na których poruszano temat raportowania w świetle nowych ustaleń i wymogu ich publikowania przez największe polskie firmy. Podczas konferencji „Wspólna odpowiedzialność – jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE”, która odbyła się 5 września w Gdańsku, przedstawione zostały propozycje działań zmierzających do wzrostu integralności raportów. Jednym z prelegentów była firma LOTOS, która jako pierwsza w Polsce wprowadziła raport zintegrowany, czyli łączący w sobie tematykę CSR i obrotu finansowego.
27 września 2011 zostały ogłoszone wyniki badania „Raportowanie CSR w Polsce 2010”. Stanowi ono kontynuację analizy polskiej praktyki raportowania CSR, którą CSRinfo.org podjęło w zeszłym roku. Poddano wówczas analizie polskie raporty opublikowane w latach 2007–2009. Przeprowadzono również analizę raportowania społecznego wśród stu czołowych firm w Polsce, uwzględniając przeprowadzony wcześniej ranking „Rzeczpospolitej”. Okazało się, że 50% firm informuje na stronach internetowych o swoich działaniach CSR, 12 z nich opublikowało raporty, ale tylko cztery spośród nich były zgodne z normami GRI. Liczby te są wciąż niewielkie zważywszy, że 82 firmy z listy TOP100 sporządzają raporty społeczne.

Jakie zalety?
Największe polskie firmy publikują swoje raporty CSR na stronach internetowych, często w specjalnie przygotowanych zakładkach, dotyczących zagadnień społecznej odpowiedzialności. W tym roku została uruchomiona pierwsza polska baza raportów CSR w ramach portalu CSRinfo.org. Można tam znaleźć wszystkie dostępne w Internecie raporty polskich korporacji.
Raporty CSR są dobrym kanałem komunikacji pomiędzy korporacją a zainteresowanymi grupami odbiorców. Wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej prawdopodobnie jeszcze nie ma decydującego wpływu w decyzjach konsumenckich, jednak w relacjach handlowych może być ważnym gwarantem solidności firmy. Pozostaje tylko pytanie o koszty.

Naprawdę warto!
Choć kiedyś idea pomagania innym była czymś oczywistym, to nie należy chyba patrzeć cynicznym okiem na dzisiejsze zabiegi przedsiębiorstw. Można założyć, że samo gromadzenie informacji i sporządzanie raportów przez firmy pomoże zwrócić uwagę na zaniedbywane wcześniej obszary. Natomiast wprowadzenie standaryzacji z pewnością przyczyni się do zamiany działań CSR z wizerunkowych na będące częścią strategii firmy.

tekst: Małgorzata Wojtasik
Fot. © Sqback | Dreamstime.com


Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *